Vorming en Toerusting Nijkerk Verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid
Inleider: James Kennedy
Verdraagzaamheid hoort bij Nederland, wordt er vaak gedacht. Of tolerantie.
Dat laatste woord is inmiddels meer gebruikt in recente decennia, maar dat is niet
per se een goede ontwikkeling.
Deze lezing gaat in op de geschiedenis van het begrip verdraagzaamheid en wie
het gebruikte. De spreker onderzoekt ook waarom de waarde van
verdraagzaamheid vanaf de jaren zestig geleidelijk uit de mode is geraakt en wat
ervoor in de plaats is gekomen. Hij eindigt met een bezinning over
verdraagzaamheid als deugd, zowel in publieke als in christelijke zin.
Prof. dr. J.C. (James) Kennedy is een Amerikaans geschiedkundige. Na
academische functies in de VS, werd hij in 2003 als hoogleraar aangesteld aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam. Thans is hij decaan van het University College
Utrecht. Naast deze functie heeft hij een column in dagblad Trouw en verzorgt hij
lezingen. Hij is lid van een prot. chr. kerkgenootschap en woont met zijn gezin in
Amersfoort.
Info: Wim Bouwstra (033-7854773)
Data: donderdag 16 september 2021
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Parochiehuis St. Jan
Entree: € 4,- (naast de St. Catharinakerk)