VORMING EN TOERUSTING

Alle activiteiten van ‘de Eshof’ en de Paulusgeloofsgemeenschap liggen stil. De gebouwen zijn verlaten. De zondagse kerkdienst in de Eshof wordt gehouden met ongeveer 10 aanwezigen die op veilige afstand van elkaar voor vele kijkers en luisteraars elke week weer aansprekende vieringen verzorgen.

De resterende activiteiten van Vorming & Toerusting van dit seizoen zijn uiteraard ook afgelast. Dat gold voor het gemeente uitje op 9 april (nieuwe datum: 8 oktober), voor de film-documentaire Oerijssel in de Kopperhof (nieuwe datum nog niet bekend maar hopelijk ergens in het najaar), voor de tweedaagse wandeltocht rondom duurzaamheid onder leiding van Herman Julsing en Norman Kempen van 15 tot en met 17 mei (wellicht een nieuwe mogelijkheid later dit jaar of volgend jaar) en voor de oecumenische reis naar Toscane van 23 april tot en met 1 mei (deze reis vindt volgend jaar plaats van 27 mei tot en met 3 juni).
Het niet doorgaan van deze activiteiten is uiteraard jammer maar valt in het niet bij het leed dat door het coronavirus is veroorzaakt.

Ondertussen zit de commissie Vorming & Toerusting niet stil. Voor het volgend seizoen ligt er een heel scala aan inspirerende activiteiten op de plank. Het lukt waarschijnlijk niet om net zo als andere jaren een kleurrijke brochure uit te brengen. We weten immers niet wanneer kerkelijke activiteiten weer (mondjesmaat) opgestart mogen worden. We hebben echter voldoende communicatiemogelijkheden om jullie te informeren over wat we op een later tijdstip organiseren.

De tijd waarin we ons nu bevinden leent zich bij uitstek om eens te reflecteren op onze eigen activiteiten. Is ons programma inspirerend genoeg, bereiken we voldoende mensen in en buiten onze kerkelijke gemeenten en biedt ons programma-aanbod voldoende afwisseling, met andere woorden: zit er voor elk wat wils in?
We hebben in ieder geval bedacht dat de aanduiding ‘Vorming & Toerusting’ nogal gedateerd is. We zijn op zoek naar een meer ‘pakkende’ kreet die goed in het gehoor ligt en het brede gebied van onze activiteiten afdekt. We hebben enkele ideeën en misschien hebben jullie die ook wel. We hebben al wat spontane suggesties ontvangen maar staan open voor meer.

Heb je een suggestie voor de vervanging van naam ‘Vorming & Toerusting’, laat het mij weten door een e-mail te sturen naar fritsharmsen@kpnmail.nl of er een telefoontje aan te wagen (06-20162652).

Rebible

Collectieve activiteiten mogen dan wel stilliggen, dat betekent niet dat we geen ideeën hebben voor de eigen thuis-omgeving. Zolang de beperkende maatregelen van kracht zijn willen we in elke Rondom en Dialoogje een inspirerend idee lanceren dat betrekking heeft op een boek, een online museum bezoek, een film- of een podcasttip.
In deze Rondom en Dialoogje willen we aandacht besteden aan de
Rebible, ontdekking van vergeten verhalen, geschreven door Inez van Oord met ondersteuning van haar broer Jos van Oord, emeritus predikant die af en toe gastvoorganger is in de Eshof.
In dit schitterend geïllustreerde boek gaat Inez in gesprek met haar broer Jos en brengt in haar directe en soms ontroerende stijl de oeroude Bijbelverhalen weer tot leven. Met haar Rebible-verhalen bouwt ze voort op de traditie van aandachtig lezen, luisteren, interpreteren en doorvertellen. Zo ontdekt ze de schoonheid van spiritualiteit ‘dicht bij huis’.
In het dagblad TROUW van 13 december 2017 wordt dit boek in één zin kernachtig samengevat: ‘De verhalen zijn als een oeroud gebergte. Het is mooi om te graven en te spitten totdat je uitkomt bij iets wat er ook nu weer toe doet’.
Een mooi boek om je te laten inspireren in de zoektocht naar nieuwe interpretaties van oude verhalen.

Namens de commissie Vorming & Toerusting
Frits Harmsen.