VREDESWEEK

VREDESWEEK, COLLECTE ZONDAG 19 SEPTEMBER.

Dit jaar staat in de Vredesweek het thema ‘inclusief samenleven’ centraal . Om daar in eigen dorp actief iets mee te doen, organiseert de Eshof in samenwerking met onder andere Vluchtelingenwerk Nijkerk en de diaconie activiteiten met ‘nieuwe Hoevelakers’, die op basis van ‘statushouder’ in Hoevelaken wonen.
Wij van de Paulusgemeenschap sluiten ons bij dit doel aan. Zo is er op zondag 12 september een wandeling georganiseerd voor iedereen die mee wil lopen. Statushouders zijn daar expliciet voor uitgenodigd. Halverwege wordt een door ieder zelf meegebrachte lunch gedeeld en tijdens het wandelen kan men met elkaar in gesprek gaan.
We vragen een vrijwillige bijdrage voor de wandeling om culturele activiteiten samen met ‘nieuwe Hoevelakers’ te kunnen organiseren, hierbij denken we aan hobby’s, handwerken, dagje uit (o.a. musea, pretpark, bos, strand), vissen, culturele uitwisseling tijdens feestdagen of bijzondere ceremoniën. De wandeling start op zondag 12 september om 12 uur vanaf de Eshof .
We lopen het Laakse pad dat is ongeveer 10 km.
Opgave tot 6 september maar kan iets worden opgerekt. Aanmelden via het mailadres celineheuvel@hotmail.com
In de oecumenische dienst van 19 september is er in beide kerken een collecte voor dit doel. Met de opbrengst kunnen nog meer gezamenlijke activiteiten tot stand komen. Activiteiten met als doel: de nieuwe Hoevelakers mogelijkheden bieden om zich snel thuis te voelen in Hoevelaken, doordat ze mensen leren kennen en hun netwerk groter wordt. En dat wij allen met elkaar het gevoel krijgen dat we niemand uitsluiten en inclusief samen leven.
Een financiële bijdrage aan deze collecte zeer welkom.

Linda de Wals en Anny Smink, en namens de OCG