WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID

Op zondag 16 januari 2022 zouden we normaal gesproken als Paulusgemeenschap en Eshofgemeente samen de ‘Week van gebed voor de eenheid’ vieren. Dat zit er helaas ook in 2022 niet in. Als voorbereidingsgroep (Jan Vogel, Anny Smink, Linda de Wals en ondergetekende) hebben we besloten de twee afzonderlijke vieringen wel zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. We volgen dezelfde liturgie en houden dezelfde meditatie, Linda in het Pauluscentrum, Ellie in de Eshof. Als we de eenheid niet kunnen vieren door samen naar één kerkgebouw te gaan, dan komt deze werkwijze het dichtst in de buurt! Ellie Boot