ZONDAG 20 SEPTEMBER: STARTZONDAG EN VREDESDIENST

Op zondag 20 september zouden we in normale tijden de startzondag en de vredesdienst op oecumenische wijze vieren. Dat gaat dit jaar niet. Sinds juli worden er weer vieringen gehouden, maar het zou niet handig zijn om bij elkaar in één kerkgebouw te gaan zitten. Vooral omdat er dan veel minder mensen kunnen komen.
We gaan de beide vieringen echter wel op oecumenische wijze voorbereiden. De voorgangers van de viering in het Pauluscentrum, Thera Mulder en Linda de Wals, en de voorganger van de Eshofgemeente, Ellie Boot, zullen samen overleggen over de liturgie. Waar dat mogelijk is, zullen ze dezelfde liederen en lezing kiezen.
Na afloop van de beide diensten zal de aftrap gegeven worden voor een nieuw diaconaal project. Waarschijnlijk wordt dit in de kerkzaal van de Eshof gedaan. Ieder die belangstelling heeft, is hier van harte welkom. We kunnen met ruim 45 mensen op goede afstand van elkaar in de kerkzaal zitten. Voor de kinderen zullen er buiten allerlei activiteiten zijn.