Activiteiten op onze begraafplaats


Activiteiten op onze begraafplaats

Wanneer u de afgelopen tijd op onze begraafplaats bent geweest dan heeft u kunnen zien dat daar, als gevolg van het besluit om van de kapel een columbarium / bezinningsruimte te maken, door een aantal vrijwilligers hard is gewerkt. Wat was daarvoor de aanleiding?

De belangrijkste reden is om de binnenkant van de kapel op de begraafplaats te renoveren en tegelijk de mogelijkheid te scheppen om daar urnengraven op te nemen. Deze zullen aan de wanden van de kapel worden bevestigd. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om het huidige altaar in de kapel weer op te knappen en de kapel als bezinningsruimte in te richten.

Omdat de kapel een gemeentelijk monument is was hiervoor veel en langdurig overleg met diverse gemeentelijke instanties nodig maar uiteindelijk kwam alles netjes op zijn pootjes terecht.

En toen ???? ….. Aangezien het materiaal van de onderhoudsploeg (allemaal vrijwilligers !!) in de kapel opgeslagen lag moest er dus een nieuwe ruimte voor de onderhoudsploeg worden gerealiseerd. Nadat ook de locatie van het nieuwe onderhoudsgebouw met de gemeente was vastgesteld kon met de bouw begonnen worden. En, het moet gezegd, het resultaat is prachtig!

Dankzij de inzet van een aantal vrijwilligers, waarvan ik zonder de anderen tekort te doen, met name Jan van de Boom wil noemen, is er een prachtige nieuwe onderhoudsruimte gecreëerd.

Maar er is nog meer gebeurd!!

Met de inzet van diezelfde vrijwilligers is er, ten behoeve van het aanleggen van elektra en water op onze begraafplaats, 200 meter elektrakabel en 100 meter waterleiding ingegraven. Ook dat was een (warme) klus! Binnenkort zal begonnen worden met het aansluiten van het water zodat we daarna zowel een kraan in maar ook buiten het nieuwe gebouw krijgen.

Ook zal in de kapel een elektriciteitsmeter worden geplaatst zodat we voortaan over elektriciteit kunnen beschikken. Alles bijeen dus een hele klus, maar het moet gezegd: we hebben er met z’n allen met veel plezier aan gewerkt!