Afscheid Dick Bouman

Beste Dick,

Op 4 april hebben we afscheid van je genomen omdat je had aangegeven, niet nog een termijn in de pastoraatsgroep te willen vervullen.
De pastoraatsgroepen in de parochies zijn ontstaan toen wij in 2010 werden ingedeeld bij de Norbertusparochie, Martijn Pijnenburg, Gijsbert Schaap en jij waren de kartrekkers van het eerste uur.
Samen met pastor Jan Vernooij heb je met de pastoraatsgroep heel wat tijd besteed aan het vormgeven van deze nieuwe rol: aanspreekpunt op pastoraal gebied (in samenwerking met het pastorale team) en afstemming van lokale pastorale activiteiten.
Alhoewel we ook nog steeds een Liturgisch Platform hebben voor de interne coördinatie en afstemming, was jij vooral het contact naar buiten, naar het pastorale team om met name de roosters goed af te stemmen. Het lastige daarvan was dat je er nooit bij kon zijn i.v.m. je werk en de vele reizen die je daarvoor maakte.
Dat betekende vaak dat er achteraf alternatieven moesten worden aangedragen, want je was in deze een kritisch persoon, maar daarbij ook op zoek naar consensus. Doorgaans leidde je flexibele houding tot een voor alle partijen goede oplossing.
En zo ontstond een goede verstandhouding met het pastorale team, zeker in de huidige situatie.
Je nam meestal het voortouw als er weer eens een visie moest worden gemaakt, zoals de laatste meerjarenvisie en de enquête die het parochiebestuur 2 jaar geleden heeft gehouden.
Ook jouw rol als gespreksleider bij de parochieavonden in onze kerk vervulde je met verve.
Samengevat: je bent een gepassioneerd mens, die ervoor gaat met grote inzet.
Ik wil je namens de Locatieraad – Pastoraatsgroep bedanken voor je tijd en energie die je in dit werk hebt gestoken en gelukkig blijf je actief in onze gemeenschap.
Dick, het ga je goed!

Paul Kempers
Voorzitter Locatieraad – Pastoraatsgroep