Afscheid Kapelaan Karel Donders

Het gaat allemaal heel snel. Tweede helft mei werd pas duidelijk dat Karel Donders al op 30 juni zijn afscheidsdienst in Barneveld op prijs stelde. Dat is de laatste zondagsdienst dat hij voor Barneveld, waar hij in de pastorie woont, ingeroosterd is.

Het programma is inmiddels nagenoeg rond. De hoofdlijnen zijn:

  • 11:00 h. afscheidsdienst in de Sint Catharinakerk,Langstraat te Barneveld waar iedereen welkom is. Gratis parkeren kan op het Gowthorpeplein (heel dicht bij) of bij het Schaffelaartheater (ook nog dichtbij).
  • Aansluitend een informele receptie tot ca. 16:00 h., daarvoor worden extra tenten geplaatst. Voor broodjes etc. wordt gezorgd. We hopen op een grote opkomst.

Desgevraagd heeft kapelaan Donders aangegeven als afscheidscadeau een bijdrage aan het Missiewerk van de zusters Carmelitessen van het Goddelijk hart van Jezus en het Missiewerk van bisschop Henk svd* in Papua Nieuw Guinea.

*De naam svd is een afkorting van het Latijnse Societas Verbi Divini, wat betekent ‘Gezelschap van het Goddelijk Woord’. De svd is een missiecongregatie, die in 1875 werd gesticht door Arnold Janssen te Steyl, bij Venlo (L). Vandaar dat ze ook wel genoemd wordt: Missionarissen van Steyl.

Mochten mensen een bijdrage willen geven dan kan dat op 30 juni in Barneveld. Ook kan men hun bijdrage overmaken naar:

Stichting “Geef het Door” te Barneveld

Bankrekeningnummer: NL05 ABNA 0829667369

Onder vermelding van “Afscheid kapelaan Donders”. Dit kan tot en met 31 augustus 2019, officieel de laatste werkdag binnen onze parochies van kapelaan Donders.

Dan wordt er zorg voor gedragen dat de ondersteuning via kapelaan Donders bij de zusters en bisschop Henk terecht komt.

Verder wordt er gewerkt aan een fotoboek waarin een beeld wordt gegeven van hetgeen Karel Donders voor alle geloofsgemeenschappen heeft betekent en heeft gedaan. Daarvoor is al eerder een oproep gestuurd naar alle geloofsgemeenschappen om foto’s te mailen naar Margje Hengeveld. Het adres waar foto’s naar toe gemaild kunnen worden is, eventueel via Wetransfer: margje.hengeveld@gmail.com.

De ingezonden foto’s zullen op 30 juni in een doorlopende voorstelling gepresenteerd worden in de Catharijnezaal. Het album zal wat later aangeboden worden omdat we er ook de foto’s van 30 juni in willen doen.

Dit is de stand van zaken op 18 juni 2019. .

Met vriendelijke groeten

Ton van den Boogaart,

voorzitter lokatieraad Barneveld/Voorthuizen