Allerzielen 2018

Op vrijdag aanstaande 2 november vieren wij Allerzielen. Het woord zegt het al, de dierbaren van de geloofsgemeenschap die het afgelopen jaar gestorven zijn worden heel speciaal herdacht.

In deze gedenk-viering zal met eerbied elke naam van de overledene worden genoemd en een kaars ontstoken.

Er is verdriet van het gemis van een dierbare. Zolang wij de namen blijven noemen en koesteren in liefde zijn ze in ons midden. Wij geloven dat ze geschreven zijn in de palm van Gods hand. Naast die rouw-pijn mag dit een geloof van troost en steun zijn.

Wij dragen die ons zijn voorgegaan, soms, diep weggestopt maar wel in het hart mee. En ook daarom is goed om met Allerzielen alle doden te gedenken en een lichtje op te steken, te bidden en luisteren, en meevieren. Om zo gesterkt weer verder te kunnen gaan.

U bent allen van harte uitgenodigd voor deze viering.

Met vriendelijke groet van het Rouwpastoraat