Aswoensdag 6 maart 2019 Nijkerk

Wij zijn al weer ’n tijdje op weg in het kerkelijk jaar, en zo begint ook de Veertigdagentijd. Voorafgaande aan de Veertigdagentijd willen wij u vragen of u de oude palmtakjes wilt inleveren. Er staat een bak vanaf 24 februari in de hal van de kerk waar u de takjes in kunt doen die dan verbrand worden.

Inleveren tot uiterlijk 4 maart.

Pastoor H. Zemann zal voorgaan in de Eucharistieviering waar u het askruisje zal worden toegediend op woensdag 6 maart om 19.30 uur. U bent allen van harte uit genodigd voor deze viering.

Er is deze dag geen maandviering in St. Jan.

Namens de werkgroep bijzondere vieringen.