Bedevaart naar Dokkum 12 april 2018

Bedevaart naar St. Bonifatius in Dokkum.

 

Uit de geschiedenisles:Op 5 juni 754 werd Bonifatius bij Dokkum vermoord.

Op 12 april gaan de st. Maarten- en de st. Lucasparochie  op bedevaart naar Dokkum. We vertrekken  met de bus om 8.00 uur  vanuit Leusden (Hamersveldseweg 51) naar Dokkum waar we in de kapel van het bedevaartpark Eucharistie zullen vieren.  Daarna is er gelegenheid om rond te kijken in het park, er is een tentoonstelling over st. Bonifatius en gezellen, een kruisweg en er staan diverse beelden o.a. van z. Titus Brandsma ( Hij heeft in de jaren 30 van de vorige eeuw veel gedaan voor dit bedevaartpark) en st. Liudger ( Ludgerus, de 10e bisschop van Utrecht).

Vervolgens is er tijd om in Dokkum wat te eten en te drinken ( op eigen kosten, zelf brood meenemen kan natuurlijk ook). In Dokkum zijn verschillende musea, een met name over st.  Bonifatius.

Om 14.00 uur worden we in de parochiekerk (St. Martinus en st. Bonifacius en gezellen )van Dokkum verwacht voor een rondleiding met aansluitend een bezoek aan de protestantse  Grote of st. Martinuskerk uit 1590.

Na dit bezoek is er nog gelegenheid voor een kopje koffie of thee, waarna we om 16.30 vertrekken naar Hantumhuizen voor een kort bezoek aan de st. Annakerk, waar we de bedevaart met gebed zullen besluiten. Om 17.30 vertrekken we weer naar Leusden.

 

Op 15 maart 10.00 uur is er in de Kom in Leusden een informatiebijeenkomst. Opgave kan ook per e-mail:  leusden@stlucas.nu of op de bijeenkomst. Koste, afhankelijk van het aantal deelnemers ongeveer €30,–