Bedevaart naar Maria van Renkum

Bedevaart naar Maria van Renkum

Op 17 oktober gaan de St. Lucas- en St. Maartenparochie op bedevaart naar Renkum. De processie begint om 14.00 uur in de kerk van Renkum, aansluitend is er een eucharistieviering waarin pastoor Zemann voorgaat. Bij voldoende belangstelling zorgen we voor een bus naar Renkum.
Opgave bij het parochiesecretariaat: secretariaat@stlucas.nu 

Bruidjes uit de Betuwe op weg naar OLV van Renkum (1923)