Bezinning door Rini Bouwman 13 juni 2021

KORTE BEZINNING ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR; 13 JUNI 2021.

Ezechiël 17,22-24             2 Korintiërs 5, 6-10          Marcus 4, 26-34

Na de Paastijd en de Hoogfeesten van de Heilige Drie-eenheid en Sacramentsdag gaan we op deze zondag weer verder met de “gewone” tijd door het jaar. In dit kerkelijk jaar is daarbij de rode draad het evangelie van Marcus.

In het evangelie van deze zondag lezen we over het Rijk Gods. Hij zegt dat het met het Rijk  Gods gaat als met een man die zijn land bezaait. Hoe het zaad ontkiemt en opschiet weet hij niet. De aarde doet het uit eigen kracht. Als de vrucht het toelaat, gaat hij oogsten. Daarna vertelt Jezus het bekende verhaal van het mosterdzaadje. Een verhaal vergelijkbaar met zijn eerste verhaal.

In de eerste lezing uit de profeet Ezechiël gaat het hier ook over. God zelf neemt een twijgje van de cederboom en plant het. En ook dat leidt tot een prachtige ceder.

In de verhalen gaat het dus niet zozeer rechtstreeks over wat dat Rijk Gods inhoudt. Het gaat meer over hoe dat Rijk Gods zich ontwikkelt. Het is duidelijk dat dat Rijk Gods klein begint. Jezus heeft het over zaadjes, en meer in het bijzonder het mosterdzaadje dat een heel klein zaadje is. Ezechiël heeft het over een twijgje.

Maar wat uit dat kleine groeit, is groots. Van de uitgegroeide zaadjes kunnen we een rijke oogst verwachten. En uit de zaadjes groeien ook bomen waar de vogels zich in kunnen nestelen. God zelf draagt zorg voor de groei, zou je kunnen zeggen.

Zo is het misschien ook met ons geloof. God zaait zijn Woord onder ons mensen. En vanuit ons mensen kan het woord van God zich verspreiden. Kan het van daaruit het Rijk Gods vestigen.

Dat vraagt ook geduld, dat Rijk Gods is er niet zomaar. Als wij als christenen het goede doen, de ander helpen, dan lijkt dat soms maar heel klein. Maar het is wel een stukje van dat Rijk Gods van liefde, gerechtigheid en vrede. En zo, door al die kleine dingen bij elkaar, kan het Rijk Gods zich ontwikkelen.

En laten we een beetje op elkaar letten.

GEBED.                                                                                                                                                                                                      Goede God,

Wat nietig is en onaanzienlijk  brengt U tot leven en leidt tot een rijke oogst.

Wij vragen U:

Laat ook ons groeien in ons geloof  in U.

Laat uw Woord richting geven aan ons leven,  zodat ook wij werken aan uw Rijk van liefde, gerechtigheid en vrede.                                                                                                                                                                                                                          Dat vragen wij U ,  door Jezus uw Zoon, onze Heer.                                                                                                                 Amen.