Bezinning door Rini Bouwman 5 december 2021

KORTE BEZINNING TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT; 5 DECEMBER 2021

Baruch 5, 1-9 Filippenzen 1,3-6.8-11 Lucas 3,1-6

In het evangelie van deze tweede zondag van de Advent staat Johannes de Doper centraal. Het evangelie begint met een tijdsbepaling, dan en dan speelt het verhaal wat we deze zondag lezen. Maar het schetst niet alleen de tijd, waarin het verhaal van Johannes speelt.

Het gaat nog om iets meer.

De machtigen van die tijd worden afgezet tegen het leven en optreden van Johannes. Johannes verblijft in de woestijn, terwijl de machtige mannen leven in hun paleizen. Johannes verblijft in de woestijn, een plaats van inkeer en eenvoud. Een plaats waar je ook met jezelf geconfronteerd wordt. En juist daar, in de woestijn, komt het woord van God over hem. Johannes begint op te treden en een doopsel van bekering te preken tot vergeving van zonden. Daarbij wordt ook de profetie van Jesaja genoemd: “ Een stem roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht “.

Johannes preekt een doopsel tot bekering en vergeving van de zonden. Het gaat bij hem om een “metanoia”, een ommekeer van mensen in hun leven. Op een andere manier hun leven inrichten, waarbij alles wat ze fout hebben gedaan wordt vergeven. Een leven, waarin het geloof in God en het goede doen centraal komen te staan.

De Advent is een tijd bij uitstek om ook bij je eigen leven stil te staan. Stil te staan bij jezelf en je leven. Stil te staan bij wat in je leeft. Stil te staan bij hoe jij jouw leven leeft. Zijn er dingen, die je in de weg zitten? Zijn er dingen, die je misschien in je leven wilt veranderen? De Advent is een tijd van inkeer. De tijd nemen om al dit soort vragen in alle rust te overdenken. Dat kan confronterend werken, maar je kunt er ook als gelouterd mens uitkomen.

In de Advent bereiden we ons voor op de komst van onze Heer. Voor ons, gelovige mensen is Hij het Licht der wereld. Hij verlicht ons hoofd en ons hart, om datgene te doen wat moet worden gedaan.

In de Adventsperiode zingen we in onze vieringen dat prachtige lied uit de gemeenschap van Taizė:
Jezus, U bent het licht in ons leven; laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. Jezus, U bent het licht in ons leven, open mij voor uw liefde, o Heer.
Dat wij zo, onze Heer mogen ervaren in ons leven. En laten we een beetje op elkaar letten.

GEBED. Goede God, U roept ons op om ons voor te bereiden op de komst van onze Heer Jezus Christus. Wij vragen U: Laat uw Licht schijnen in ons leven. Laat ons zo datgene doen wat U van ons vraagt: een leven van zorg voor de ander en voor uw schepping. Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.