Bezinning door Rini Bouwman

KORTE BEZINNING PINKSTEREN; 31 MEI 2020.

Handelingen 2, 1-11                       1 Kor. 12,3b-7. 12-13                      Johannes 20, 19-23.

Het is Pinksteren. In de eerste lezing horen we over de komst van de Heilige Geest. De Geest daalt neer in een hevige wind en met iets dat op vuur lijkt. De aanwezigen worden, zo staat er, vervuld met de Heilige Geest en zij beginnen te spreken in vreemde talen. Gods’ Blijde Boodschap wordt in de eigen moedertaal verkondigt aan iedereen, die afkomt op die vreemde gebeurtenis.

Het is daarmee een teken, dat die Blijde Boodschap bedoeld is voor iedereen. Met dit verhaal van Pinksteren, zou je kunnen zeggen, wordt duidelijk dat Gods woord over de hele wereld verkondigd gaat worden. En daarmee is de verspreiding van het geloof begonnen tot op de dag van vandaag. Tot in onze regionen toe.

In het evangelie horen we dat Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Dat is natuurlijk nog gebeurd in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart. Tot twee keer toe zegt Jezus: “Vrede aan jullie”.

Maar na die tweede keer : Vrede aan jullie” zegt Jezus ook tot zijn leerlingen: “ Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u”. Het is daarmee dus ook een uitzending van de leerlingen om het geloof over de hele wereld te gaan verkondigen. En daarnaast geeft Hij zijn leerlingen de macht om de zonden te vergeven van mensen, die gezondigd hebben.

We zien in de lezingen vandaag als het ware de Kerk van Christus zich langzaam vormen. En in de tweede lezing horen we ook iets over hoe de apostel Paulus die Kerk, die gemeenschap van gelovigen, ziet.

De Kerk van Christus is één Lichaam. Binnen dat lichaam zijn wij allemaal ledematen. En zoals in het menselijk lichaam, doet elke ledemaat ertoe. In dit beeld kunnen we herkennen dat wij alle gelovigen één zijn.

Daarom hebben wij allen ook de taak naar de ander om te zien. Mee te leven met anderen, zorg te verlenen aan de ander als dat nodig is, en die ander nabij te zijn. Juist in deze vreemde tijd.

Dat we vanuit dat geloof mogen leven. En laten we een beetje op elkaar letten.

GEBED.

Goede God,

We vieren met Pinksteren de komst van de Heilige Geest.

In uw Geest bent U ons nabij en zijn wij nooit meer alleen.

Wij vragen U:

Laat ons uw Geest ervaren in ons leven.

Laat uw Geest ons telkens weer inspireren om het goede te doen.

Zo werkend aan de komst van uw Rijk van vrede en gerechtigheid.

Dat vragen wij U, op voorspraak van Maria, de moeder van onze Heer en Heiland, Jezus

Christus. Amen.