Bezoek namens de parochie

Geloofsgemeenschap St. Catharina Barneveld-Voorthuizen

Wilt u bezoek namens de kerk, bijvoorbeeld omdat u zich alleen voelt, graag met iemand wilt praten of omdat u ziek bent of juist iets moois te vieren hebt?
Kent u misschien iemand die bezoek van de kerk op prijs stelt? Dan horen we dat graag.
U kunt contact opnemen met de volgende personen:

Barneveld: Diny Ganzevles telefoon 0342-415073
Voorthuizen: Jolanda Druijf telefoon 06-25156170 en Thea Pieterse 0342-471993/06-20974542
Als u een gesprek met een pastor wilt, kunt u dat ook aan hen doorgeven. Zij zullen dan vragen of een pastor met u contact opneemt.