Brief van de pastoor (bemoedigingsbrief)

Door goede machten wonderbaar geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God deelt met ons de avond en de morgen,
en vast en zeker elke nieuwe dag.
Dietrich Bonhoeffer

Beste medeparochianen en belangstellenden,

We schrijven u deze brief omdat we graag verbonden willen zijn met u en elkaar in deze voor velen onzekere en misschien ook eenzame tijd: afgesneden van elkaar en beperkt in je bewegingsvrijheid omdat er gevaar is. Het hele openbare leven, behalve een aantal noodzakelijke instanties, is stilgelegd. Ook privé worden activiteiten, zelfs bezoekjes aan familie en vrienden, afgelast. Alles in het belang van onze gezondheid.

Juist de plek waar we normaal steun en troost zoeken, kracht ook voor het dagelijks leven, die plek is nu ook gesloten. Onze kerkgebouwen. Dat doet pijn. De gemeenschappen waar ik me zo thuis voel: ik kan ze een poosje niet ontmoeten. Stagiair Paulus Tilma en ik hebben de eucharistie in een lege Theresiakerk in Maarn gevierd. Heel onwerkelijk; meer dan ooit voelden wij ons verbonden met onze medeparochianen en zeker ook met allen die lijden onder het coronavirus, op welke manier dan ook.
Zeker voor een grote groep binnen onze gemeenschappen weegt het verlies zwaar: de mensen die zich kwetsbaar voelen en een groot aantal ouderen. Iedere vorm van contact was bijna van levensbelang, en nu komt er niemand meer en worden boodschappen bij de deur neergezet.

Tegelijkertijd worden er overal creatieve ideeën gelanceerd, en lijkt het alsof het coronavirus ons ondanks alles dichter bij elkaar kan brengen. Mensen die boodschappen willen doen, koken voor een groep mensen en ga zo maar door. Ook het pastoraal team heeft niet stil gezeten, we zijn gestart met het uitzenden van een dagelijks avondgebed op Facebook (19.00 uur), altijd door één van de pastores verzorgd. Zegt het voort! We hopen o.a. op deze manier met elkaar verbonden te blijven.

We blijven alles doen om contact te houden, bruggen te bouwen, en ook klaar te staan. Wij wensen u in deze voor ons allemaal spannende tijd heel veel sterkte en kracht, en laten we bidden dat we samen het coronavirus een halt kunnen toeroepen, met de hulp van de Levende God, op voorspraak van Maria. Het ga u allen bijzonder goed, en hartelijke groeten.

Mede namens Nelleke Spiljard, Hao Tran, Marcel Sarot, Antoinette Bottenberg, Fred Kok, Rini Bouwman,

Pastoor Harrold Zemann

P.S. Ik zou u willen adviseren heel goed de berichtgeving via de website (www.stlucas.nu en www.parochie-sintmaarten.nl) en de Facebookpagina’s van zowel de Sint Maarten- als Sint Lucasparochie te volgen en vooral ook ‘vriend’ te worden.(Facebook: St. Maartenparochie en St. Lucas Parochie). Zaterdagavond 21 maart zal via www.kerkomroep.nl (Leusden, Jozefkerk) live de eucharistieviering (zonder parochianen) uitgezonden worden. Voorganger: pastoor Harrold Zemann en stagiair Paulus Tilma. Misintenties: paulus@tilma.org (graag in onderwerp-regel zetten: misintenties)