Brief van de pastoor i.v.m. vieringen Palmzondag t/m Pasen

 

 

Beste mensen,

 

Hopelijk maakt u het allemaal goed! Het zijn warrige tijden, maar als pastoraal team van de

St. Lucasparochie, zijn we blij dat door de overheid duidelijke maatregelen worden genomen om het coronavirus in te dammen. Wij sluiten ons daar als parochiegemeenschap bij aan: alles in het belang van de gezondheid. Op andere manieren proberen wij als pastoraal team contact te houden met onze parochianen, en we zijn dankbaar voor uw hulp. We zijn ook blij met de ideeën die ons door u worden aangereikt.

Ik wil een aantal nieuwe ontwikkelingen met u delen, mede ook naar aanleiding van nieuwe maatregelen vanuit de overheid/RIVM/bisschoppenconferentie:

Liturgie

Vooralsnog zijn alle vieringen t/m 1 juni (2e Pinksterdag) afgelast, ook de doordeweekse vieringen.

Alle kerken blijven dicht, behalve de Mariakapellen.

Iedere avond om 19.00 uur zenden we live het avondgebed door de pastores uit via Facebookpagina’s van de beide parochies St. Lucas en St. Maarten.

Op zaterdagavond zenden we de eucharistieviering uit vanuit de St. Jozefkerk in Leusden. Dat kunt u volgen via Facebook en https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11062

Vanaf Palmzondag zenden we de eucharistievieringen naast de kerkomroep ook uit vanaf Youtube. Dit om meer mensen te kunnen bereiken.

Gezien de nieuwste maatregelen zullen er, in tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd, op Palmzondag, de Goede Week en met Pasen geen vertegenwoordigers van de gemeenschappen aanwezig zijn maar alleen priesterstudent Paulus Tilma, een koster en ikzelf.

Wat de palmtakjes betreft: we willen u vragen om de mensen op te roepen zelf een groen takje te zoeken, het hoeft niet per se een buxustakje te zijn, en deze eventueel achter het kruisbeeld te steken. Ze zullen ‘van afstand’ worden gezegend.

In de Paaswake ontsteken we de ene paaskaars als symbool van het Licht van Christus. In dit Licht zijn we met elkaar verbonden. Aan het einde van de viering zal het Licht doorgegeven worden aan de paaskaarsen van alle geloofsgemeenschappen. Dat zijn er 16.

Een overzicht van alle vieringen van Palmpasen t/m 1e Paasdag

Palmzondag                5 april 11.00 uur        eucharistieviering      YouTube en kerkomroep

Maandag                    6 april 19.00 uur        avondgebed                Facebook

Dinsdag                       7 april 19.00 uur        avondgebed                Facebook

Woensdag                  8 april 19.00 uur        avondgebed                Facebook

Witte Donderdag       9 april 19.30 uur       eucharistieviering     YouTube en kerkomroep

Goede Vrijdag           10 april 15.00 uur      kruisweg                     YouTube en kerkomroep

Goede Vrijdag            10 april 19.30 uur      kruisverering             YouTube en kerkomroep

Paaszaterdag              11 april 21.00 uur      Paaswake                   YouTube en kerkomroep

Paaszondag                12 april 11.00 uur      eucharistieviering     YouTube en kerkomroep

Waar vindt u ons op internet?

Facebook:       St. Lucas Parochie

Kerkomroep:   https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11062

Website:         www.stlucas.nu

YouTube:         RK Parochies St. Maarten en St. Lucas

Ik wil u namens het pastoraal team bedanken voor uw medewerking en uw goede zorgen voor de gemeenschap. Veel sterkte! Blijf gezond en heel graag tot ziens,

Namens het pastoraal team

pastoor Harrold Zemann

St. Lucasparochie