Chrismamis woensdag 31 maart 2021

Vanwege de coronamaatregelen vindt de Diocesane Chrismaviering dit jaar in zeer beperkte kring plaats. Dit gebeurt op woensdag 31 maart om 15.00 uur in de O.L.V. kerk te Apeldoorn. De kerk zal niet toegankelijk zijn, wel kan iedereen deze plechtigheid volgen via een livestream van de Emmaüsparochie. Het liturgieboekje is hier te lezen en ook de Emmaüsparochie zal het digitaal aanbieden.

Tijdens de Chrismamis worden de HH. Oliën gezegend dan wel gewijd voor de toedieningen van de sacramenten van het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de ziekenzalving. Vertegenwoordigers uit de parochies en geloofsgemeenschappen van het Aartsbisdom Utrecht zijn doorgaans aanwezig om na afloop van de Mis een setje van deze oliën in ontvangst te nemen. De bisdomstaf had gehoopt om dit jaar weer samen met vele vertegenwoordigers van de parochies en geloofsgemeenschappen in Apeldoorn te kunnen vieren. Dat is echter niet mogelijk. Daarom wordt de viering noodgedwongen in kleine kring gehouden – bisschoppen, vicarissen, rector Kuipers van het Ariënsinstituut, pastoor Hermens van Apeldoorn – met assistentie van onder anderen twee diakens, priesterstudenten en enkele cantors. Via de livestream is mogelijk om – op afstand – vanuit de parochies en geloofsgemeenschappen toch deel te nemen aan de Chrismamis.

Klik hier voor de livestream van de Chrismamis

De livestream van de Emmaüsparochie is te vinden op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2283-Onze-Lieve-Vrouwekerk

Chrismaviering 31 maart 2021 mgr. Woorts

In Word:

Informatie over de Chrismamis 2021

Aan alle pastoors in het Aartsbisdom Utrecht

Beste pastoor,

Gezien de beperkende coronamaatregelen vindt de Diocesane Chrismamis dit jaar helaas in zeer beperkte kring plaats. Uiteraard hadden we als bisdomstaf gehoopt dat het dit jaar weer mogelijk zou zijn om met vele vertegenwoordigers van onze parochies en geloofsgemeenschappen in Apeldoorn samen te vieren. Dat is echter niet mogelijk.

Daarom houden we de Chrismamis noodgedwongen in kleine kring – bisschoppen, vicarissen, pastoor Hermens van Apeldoorn – met assistentie van een diaken, de priesteropleiding en enkele cantores. Dit gebeurt op woensdag 31 maart om 15.00 uur in de O.L.V. kerk te Apeldoorn.

Voor deze viering wordt tevens een aantal gelovigen uitgenodigd, men kan zich dus niet opgeven voor deze viering. De kerk zal niet toegankelijk zijn. Wel kan iedereen deze plechtigheid volgen via een livestream van de Apeldoornse Emmaüsparochie, zie:

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2283-Onze-Lieve-Vrouwekerk

Graag wens ik u allen mede namens de andere leden van de bisdomstaf

een goede voorbereiding op het Paasfeest toe.

Met vriendelijke groet,

+ Herman W. Woorts

Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht

Bisschoppelijk vicaris voor liturgie