Corona informatie brief en bemoediging van pastoraal team

Beste medeparochianen,

Vorige week hoorden we tijdens de persconferentie dat er voorlopig nog geen versoepelingen in
beeld zijn. Hoewel het aantal besmettingen langzaam wat naar beneden gaat, zijn er nog grote
zorgen over de Britse variant van het virus. Deze variant verspreidt zich sneller, dat maakt dat ook wij
voorzichtig blijven.

Weekendliturgie blijft voorlopig nog even online
In het pastoraal team en de beide parochiebesturen hebben we de situatie zorgvuldig overwogen.
Ook is er overleg geweest met onze regiovicaris. We hebben besloten om nog even door te gaan met
alleen het streamen van de vieringen. Natuurlijk hopen we, net als velen van ons, dat we uiteindelijk
op weg naar Pasen stapsgewijs kerken zouden kunnen openen voor het vieren met parochianen,
maar op dit moment vinden we dat nog te vroeg.

Aswoensdag via de livestream
De viering op Aswoensdag zal via livestream om 11.00 uur vanuit de St. Jozefkerk in Achterveld
worden uitgezonden. Natuurlijk kunt u deze plechtigheid ook op een later tijdstip meevieren. De
liturgie van Aswoensdag is, net als alle andere vieringen, te vinden op onze website: www.stlucas.nu.
Volgende corona-informatiebrief

Na de volgende persconferentie, die vermoedelijk op 23 februari plaatsvindt, zullen we uiteraard
opnieuw alle opties overwegen en jullie daarover berichten.

Bemoediging

We gaan als samenleving en ook als kerk, al bijna een jaar gebukt onder het coronavirus. De gevolgen
zijn heel groot. Financiële zorgen voor mensen met een bedrijf, eenzaamheid voor mensen die hun
dierbaren nauwelijks kunnen zien en heel veel stress voor ouders en gezinnen omdat bijna alle
vanzelfsprekendheden zijn weggevallen. Ook de jongeren hebben het moeilijk. We moeten
constant ‘omdenken’ omdat heel veel gewone menselijkheid even niet meer mag. Toch zijn wij als
pastores en besturen onder de indruk van alle creativiteit die is ontstaan. “Als er een deur sluit zet
God vaak een raam open” zeggen we wel eens. Velen hebben die ramen gevonden, ook binnen onze
geloofsgemeenschappen.

We zijn als pastores misschien niet altijd even goed zichtbaar, omdat we nu niet allemaal voor
kunnen gaan in de liturgie. Achter de schermen gaat het pastoraat echter gewoon door, zoals het
voorbereiden van en voorgaan in uitvaarten en de pastorale zorg voor onze zieken en stervenden.
Veel groepswerk gaat nu door middel van videobellen, zoals bijvoorbeeld de Kring van

Pastoraatsgroepen en volwassenencatechese. Als we iets voor jullie kunnen betekenen, laat het ons
gerust weten.

Heel veel waardering voor jullie allemaal voor de wijze waarop jullie ‘kerk-zijn’ gestalte geven in een
tijd waarin ook onze kerken gesloten zijn. Wij willen jullie niet alleen bedanken maar ook heel veel
moed en sterkte toewensen. Wij zien uit naar de tijd dat we elkaar weer kunnen ontmoeten.

Blijf gezond en heel graag tot ziens!

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur St. Lucas en St. Maarten,