In pdf: Corona-informatiebrief 4 mei 2021 kerk

Corona-informatiebrief 4 mei 2021
Aan:
Alle leden van de pastoraatsgroepen
Alle leden van de locatieraden
Alle parochiële weekend- en uitvaartvoorgangers
Alle uitvaartwachten
Alle emeriti en assistenten
Alle contactpersonen van de koren
Alle contactpersonen van de kosters
De secretariaten van alle locaties
Zeist/Leusden, 4 mei 2021

Beste medeparochianen,

Deze week is er geen persconferentie geweest. Gezien het nog steeds hoge aantal besmettingen en
de overvolle ziekenhuizen, zijn er door de Rijksoverheid geen nieuwe versoepelingen afgekondigd.
Ook onze bisschoppen vragen om die reden om voorzichtigheid en terughoudendheid. Toch hebben
wij voor jullie een paar mededelingen, waarin we ook perspectief willen bieden.
Beperkte verruiming kerkgebouwen met meer dan 300 zitplaatsen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft
het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor kerkgebouwen die meer dan
300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van heden maximaal 10% van
het totale aantal zitplaatsen bezet zijn.
Let op: deze verruiming is alléén van toepassing op de weekend- en doordeweekse liturgie, doop- en
huwelijksvieringen.

De 10%-regel is van toepassing op de volgende locaties:
Locatie Aantal reguliere
zitplaatsen
Max. aantal
aanwezigen
Achterveld 500            50
Barneveld 350             35
Leusden 350                35
Nijkerk 450                 45
Zeist 463                      46

Kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijven beperkt tot 30 personen
In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering
aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30 personen.Bij uitvaarten blijft gelden: de afgesproken maximale capaciteit op 1.5 m.

Voor uitvaarten is er niets gewijzigd. Hier blijft gelden: de maximale capaciteit op 1.5 m (conform
eerder gemaakte afspraken!).
Samengevat:
Soort viering Aantal personen
Reguliere vieringen weekend + doordeweeks
+ dopen en huwelijken
→ Minder dan 300 zitplaatsen: max. 30 personen
→ Meer dan 300 zitplaatsen: 10%

Uitvaarten → Max. capaciteit van ónze kerkgebouwen op 1.5 m.

Doordeweekse vieringen worden geleidelijk opgestart (Barneveld en Maarn)

Na Pinksteren zullen de doordeweekse vieringen voorzichtig worden opgestart, te beginnen bij
Barneveld (dinsdag 25 mei) en Maarn (vrijdag 4 juni). Zodra de omstandigheden het toelaten, zullen
we het door de weeks vieren in andere kerken opnieuw afwegen.

Waarom alleen pastores communie uit mogen reiken bij vieringen

Ons is de vraag gesteld, waarom de parochiële voorgangers niet mogen voorgaan in de Woord- en
Communievieringen. Die vraag is begrijpelijk. We houden ons echter aan de maatregelen van het
bisdom. Zij heeft hierin nog geen versoepelingen aangekondigd.

Het uitreiken van de communie in zorgcentra en tehuizen is eveneens voorlopig voorbehouden aan
pastores.
Na uitvaarten geen koffiedrinken in onze parochiecentra
We beseffen dat het koffiedrinken na een uitvaart een uitzondering vormt op de coronamaatregelen
van de Rijksoverheid. Als parochie hebben wij ervoor gekozen, vanwege de veiligheid, om hiervoor
niet onze parochiecentra ter beschikking te stellen. Bovendien zijn onze parochiecentra ook nog
gesloten voor alle parochieactiviteiten en vergaderingen.

Vraag aan onze locatieraden
Een vriendelijk verzoek aan onze locatieraden: willen jullie deze informatie in ieder geval ook
doorsturen naar de kosters, de coronateams en degenen die belast zijn met het aanmelden voor een
viering? Hiervoor alvast hartelijk dank!
Oproep van paus en bisschop te bidden voor einde coronapandemie
Paus Franciscus en kardinaal Eijk hebben ons in deze mei (Maria)maand opgeroepen te bidden voor
een spoedig einde van de coronapandemie. De schokkende beelden uit Brazilië en India raken ons
allemaal, maar ook dichtbij zijn er nog steeds mensen die lijden aan de gevolgen van dit virus. En het
geweldige werk van vele zorgverleners heeft onze grote waardering.
Bidden we voor allen die eenzaam zijn, wanhopig en dagelijks de pijnlijke gevolgen dragen van
besmettingen met het coronavirus. Moge de Heer hen kracht geven bij dit alles en uitkomst. Laten we
ook bidden dat veel mensen in deze duistere tijden weer leren hun leven in God’s Hand te leggen op
voorspraak van de H. Maagd Maria, de H. Jozef en alle heiligen. Amen
(gebed van kardinaal Eijk)

Namens pastoraal team en parochiebesturen wil ik jullie allemaal veel sterkte en volharding wensen en heel graag tot ziens!
Met hartelijke groet,
pastoor Harrold Zemann

Informatie via pdf klik hier: coronainformatie op de website.docx

In Word:

Veel gestelde vragen over coronamaatregelen in onze parochie (Bijgewerkt op 1 december 2020)

Hoe moet ik mij aanmelden voor een viering?

Als u een viering wilt bijwonen, moet u zich hiervoor van te voren aanmelden. Onder het kopje ‘aanmelden’ kunt u vinden bij wie u moet zijn. Bij elke viering is een maximaal aantal bezoekers toegestaan van 30 personen, dat is inclusief kinderen tot en met 12 jaar. Wanneer u verkoudheidsklachten heeft, meld u dan af zodat een ander de viering kan bijwonen.

Kan ik de viering live via internet volgen?

Ja, u kunt onze vieringen live volgen via internet. Bij YouTube heeft onze parochie 3 kanalen.

 

Eucharistie:

Elke zondag kunt u de H. Mis live volgen vanuit de St. Josephkerk in Zeist via ons  YouTubekanaal ‘RK Parochies St. Maarten en St. Lucas’. Ook zal de viering na afloop weer op onze website worden geplaatst.

Op de volgende YouTubekanalen zijn andere vieringen te volgen, voorgegaan door onze pastores en parochiële weekendvoorgangers:

RK Putten Heilige Maria Zuivering

St. Jozefkerk Achterveld

De tijden vindt u onder ‘vieringen’

Komen de gebedsvieringen op Facebook weer terug?

Nee, maar oude gebedsvieringen zijn wel terug te kijken!

Kan ik huisbezoek ontvangen?

Kan ik de communie thuis ontvangen?

Huisbezoek en communie thuis: hoe dan wel?
Het pastoraal team krijgt regelmatig de vraag of parochianen namens de parochie bezoek kunnen krijgen (door mensen van de bezoekgroepen of door pastores) en/of thuis de communie kunnen ontvangen. Tot nu toe was dit steeds wel het geval, maar inmiddels kampen we met een nog besmettelijker variant. Ook  bleken sommige gesprekken thuis achteraf toch niet veilig, waardoor bv. pastores vijf dagen in quarantaine moesten en zich daarna moesten laten testen. Ook voor hun naasten heeft dit gevolgen. Pastoraat is heel belangrijk, maar veiligheid ook. Hoe dan wel?
Zo lang deze zware lockdown geldt vinden pastorale gesprekken bij voorkeur plaats in het parochiecentrum, telefonisch of online. Alleen in uitzonderlijke situaties bezoeken we mensen thuis of in een zorgcentrum/ziekenhuis. Natuurlijk kunnen er situaties voorkomen waarbij je wel naar de mensen thuis ‘moet’ gaan. We houden ons in dat geval aan de maatregelen van de Rijksoverheid.
Voor het ontvangen van de Communie thuis geldt: nog steeds kan deze alleen door een lid van het pastoraal team gebracht worden. We begrijpen heel goed dat mensen die bv. ernstig ziek zijn dit graag willen. Als u ziek bent, of in nood, laat het ons  weten, in zo’n geval zal de pastor dit zeker doen. Als dit niet het geval is vragen we u om – net als iedereen op dit moment- geduld te hebben. Er komen zeker andere tijden. En bidden kan altijd, ook samen met een pastor aan de telefoon.

Hoeveel mensen mogen bij een uitvaart in de kerk?  

De overheid maakt voor uitvaarten een uitzondering op de maximaal 50 personenregel. Dat betekent dat voor uitvaarten geldt dat er, op anderhalve meter afstand, in onze kerkgebouwen de maximale capaciteit aan aantal aanwezigen is toegestaan. Onze grootste kerk kan 100 mensen ontvangen op anderhalve meter. Aanmelden voor een uitvaart is noodzakelijk. De uitvaartondernemer informeert u hierover. Meer informatie via het secretariaat van de parochie: secretariaat@stlucas.nu

 

Is er koffiedrinken na een viering?

Nee. Helaas. Het samen koffiedrinken is een moment van ontmoeting, velen zien daar een week naar uit. Omdat we de contactmomenten in groepen zoveel mogelijk moeten terugdringen, kan het samen koffiedrinken na de viering voorlopig niet doorgaan. Dat betekent zowel voor de doordeweekse viering als voor de weekendvieringen.

 

Moet ik een mondkapje op in de kerk?

Per 1 december is een mondkapje in publieke ruimtes verplicht. Hoewel dit niet geldt voor gebedshuizen, zullen we het dringende advies van de bisschoppen volgen, nl. dat de aanwezigen een mondkapje dragen tijdens de viering. Bij voorkeur wordt het mondkapje alleen afgedaan tijdens het ontvangen van de Heilige Communie.

Waarom zijn de parochiecentra tijdelijk gesloten?

We nemen de oproep van het kabinet serieus: zorg voor minder reisbewegingen, minder contactmomenten en zoek de randen van wat mogelijk is niet op. Om die reden zijn onze parochiecentra alleen voor het hoogstnoodzakelijke open. Activiteiten en werkgroepen die daar samen komen voor overleg zijn tijdelijk opgeschort of gaan online verder. Alleen voor dringende zaken is het parochiecentrum beschikbaar.

Wordt er in de kerk gezongen?

Samenzang is helaas nog niet toegestaan, ook mogen amateurkoren en dus parochiekoren niet repeteren. In de vieringen mogen maximaal 3 cantores zingen. Dat geldt ook voor kinderkoren. Zij staan op veilige afstand.

 

 

Waarom is het zo koud in de kerk?

Voor de veiligheid moeten we goed ventileren. Wanneer een kerk een verwarming heeft door middel van radiatoren en vloerverwarming, dan is het verwarmen tijdens de eredienst mogelijk. Een aantal kerken beschikken over een heteluchtverwarming, die mag alleen voor de viering aan en moet tijdens de viering worden uitgezet. Dit om de verspreiding van aerosolen tegen te gaan. Kleed u daarom warm aan als u naar de kerk komt.

 

 

Locaties St. Lucas parochie

achterveld Achterveld
barneveld Barneveld / Voorthuizen
3 Ermelo
harderwijk1 Harderwijk
hoevelaken Hoevelaken
leusden Leusden
nijkerk Nijkerk
putten Putten