De kerken zullen nog gesloten blijven t/m 28 februari 2021

Onze parochiekerken blijven gesloten

Beste medeparochianen,

Vorige week hoorden we tijdens de persconferentie dat er voorlopig nog geen versoepelingen in
beeld zijn. Hoewel het aantal besmettingen langzaam wat naar beneden gaat, zijn er nog grote
zorgen over de Britse variant van het virus. Deze variant verspreidt zich sneller, dat maakt dat ook wij
voorzichtig blijven.

Weekendliturgie blijft voorlopig nog even online

In het pastoraal team en de beide parochiebesturen hebben we de situatie zorgvuldig overwogen.
We hebben besloten om nog even door te gaan met alleen het streamen van de vieringen. Natuurlijk hopen we, net als velen van ons, dat we uiteindelijk op weg naar Pasen stapsgewijs kerken zouden kunnen openen voor het vieren met parochianen, maar op dit moment vinden we dat nog te vroeg.

Aswoensdag via de livestream
De viering op Aswoensdag zal via livestream om 11.00 uur vanuit de St. Jozefkerk in Achterveld
worden uitgezonden. Natuurlijk kunt u deze plechtigheid ook op een later tijdstip meevieren. De
liturgie van Aswoensdag is, net als alle andere vieringen, te vinden op onze website: www.stlucas.nu.
Volgende corona-informatiebrief

Na de volgende persconferentie, die vermoedelijk op 23 februari plaatsvindt, zullen we uiteraard
opnieuw alle opties overwegen en jullie daarover berichten.

Nu het kabinet heeft besloten de lockdown in onze samenleving te verlengen, zullen ook onze kerken tot in ieder geval 1 maart gesloten blijven voor vieringen met bezoekers (m.u.v. uitvaarten). De weekendvieringen zullen via het YouTubekanaal van de Sint Jozefkerk Achterveld live worden uitgezonden. Informatie over de online vieringen en de liturgieboekjes vindt u op onze website.

Solidariteit

We zijn ons terdege bewust van de uitzonderingspositie die we hebben op basis van vrijheid van godsdienst, die in onze grondwet verankerd is. Toch zijn we van mening dat niet alles wat mag ook wenselijk is. Als kerken zijn we onderdeel van de samenleving, op allerlei terreinen maken we daar deel van uit en we voelen ons medeverantwoordelijk om het risico van besmetting te verkleinen en de gevolgen ervan te verzachten. We zijn solidair met hen die zuchten onder de beperkingen.

Samen

We realiseren ons dat dit bericht ook teleurstelling en verdriet oproept, velen zien uit naar een samenzijn in de kerk.  Toch zijn we overtuigd dat we dit offer moeten brengen. Sámen kunnen we dat.

Uitvaarten kunnen gewoon blijven plaatsvinden vanuit onze kerkgebouwen volgens de al geldende maatregelen.

Omzien naar elkaar

We willen u vragen extra om te zien naar de mensen die alleen zijn, die ziek zijn. Als u hoort dat bezoek van een pastor gewenst is, geef dit dan aan ons door. We zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen.

Namens het pastoraal team en beide parochiebesturen,

Pastoor Harrold Zemann

Informatie via pdf klik hier: coronainformatie op de website.docx

In Word:

Veel gestelde vragen over coronamaatregelen in onze parochie (Bijgewerkt op 1 december 2020)

Hoe moet ik mij aanmelden voor een viering?

Als u een viering wilt bijwonen, moet u zich hiervoor van te voren aanmelden. Onder het kopje ‘aanmelden’ kunt u vinden bij wie u moet zijn. Bij elke viering is een maximaal aantal bezoekers toegestaan van 30 personen, dat is inclusief kinderen tot en met 12 jaar. Wanneer u verkoudheidsklachten heeft, meld u dan af zodat een ander de viering kan bijwonen.

Kan ik de viering live via internet volgen?

Ja, u kunt onze vieringen live volgen via internet. Bij YouTube heeft onze parochie 3 kanalen.

 

Eucharistie:

Elke zondag kunt u de H. Mis live volgen vanuit de St. Josephkerk in Zeist via ons  YouTubekanaal ‘RK Parochies St. Maarten en St. Lucas’. Ook zal de viering na afloop weer op onze website worden geplaatst.

Op de volgende YouTubekanalen zijn andere vieringen te volgen, voorgegaan door onze pastores en parochiële weekendvoorgangers:

RK Putten Heilige Maria Zuivering

St. Jozefkerk Achterveld

De tijden vindt u onder ‘vieringen’

Komen de gebedsvieringen op Facebook weer terug?

Ja. Het pastoraal team zal elke woensdagavond om 19.00 uur een gebedsviering verzorgen en uitzenden via Facebook. U kunt deze ook later terugkijken op onze website.

Kan ik huisbezoek ontvangen?

Kan ik de communie thuis ontvangen?

Huisbezoek en communie thuis: hoe dan wel?
Het pastoraal team krijgt regelmatig de vraag of parochianen namens de parochie bezoek kunnen krijgen (door mensen van de bezoekgroepen of door pastores) en/of thuis de communie kunnen ontvangen. Tot nu toe was dit steeds wel het geval, maar inmiddels kampen we met een nog besmettelijker variant. Ook  bleken sommige gesprekken thuis achteraf toch niet veilig, waardoor bv. pastores vijf dagen in quarantaine moesten en zich daarna moesten laten testen. Ook voor hun naasten heeft dit gevolgen. Pastoraat is heel belangrijk, maar veiligheid ook. Hoe dan wel?
Zo lang deze zware lockdown geldt vinden pastorale gesprekken bij voorkeur plaats in het parochiecentrum, telefonisch of online. Alleen in uitzonderlijke situaties bezoeken we mensen thuis of in een zorgcentrum/ziekenhuis. Natuurlijk kunnen er situaties voorkomen waarbij je wel naar de mensen thuis ‘moet’ gaan. We houden ons in dat geval aan de maatregelen van de Rijksoverheid.
Voor het ontvangen van de Communie thuis geldt: nog steeds kan deze alleen door een lid van het pastoraal team gebracht worden. We begrijpen heel goed dat mensen die bv. ernstig ziek zijn dit graag willen. Als u ziek bent, of in nood, laat het ons  weten, in zo’n geval zal de pastor dit zeker doen. Als dit niet het geval is vragen we u om – net als iedereen op dit moment- geduld te hebben. Er komen zeker andere tijden. En bidden kan altijd, ook samen met een pastor aan de telefoon.

Hoeveel mensen mogen bij een uitvaart in de kerk?  

De overheid maakt voor uitvaarten een uitzondering op de maximaal 30 personenregel. Dat betekent dat voor uitvaarten geldt dat er, op anderhalve meter afstand, in onze kerkgebouwen de maximale capaciteit aan aantal aanwezigen is toegestaan. Onze grootste kerk kan 100 mensen ontvangen op anderhalve meter. Aanmelden voor een uitvaart is noodzakelijk. De uitvaartondernemer informeert u hierover. Meer informatie via het secretariaat van de parochie: secretariaat@stlucas.nu

 

Is er koffiedrinken na een viering?

Nee. Helaas. Het samen koffiedrinken is een moment van ontmoeting, velen zien daar een week naar uit. Omdat we de contactmomenten in groepen zoveel mogelijk moeten terugdringen, kan het samen koffiedrinken na de viering voorlopig niet doorgaan. Dat betekent zowel voor de doordeweekse viering als voor de weekendvieringen.

 

Moet ik een mondkapje op in de kerk?

Per 1 december is een mondkapje in publieke ruimtes verplicht. Hoewel dit niet geldt voor gebedshuizen, zullen we het dringende advies van de bisschoppen volgen, nl. dat de aanwezigen een mondkapje dragen tijdens de viering. Bij voorkeur wordt het mondkapje alleen afgedaan tijdens het ontvangen van de Heilige Communie.

Waarom zijn de parochiecentra tijdelijk gesloten?

We nemen de oproep van het kabinet serieus: zorg voor minder reisbewegingen, minder contactmomenten en zoek de randen van wat mogelijk is niet op. Om die reden zijn onze parochiecentra alleen voor het hoogstnoodzakelijke open. Activiteiten en werkgroepen die daar samen komen voor overleg zijn tijdelijk opgeschort of gaan online verder. Alleen voor dringende zaken is het parochiecentrum beschikbaar.

Wordt er in de kerk gezongen?

Samenzang is helaas nog niet toegestaan, ook mogen amateurkoren en dus parochiekoren niet repeteren. In de vieringen mogen maximaal 3 cantores zingen. Dat geldt ook voor kinderkoren. Zij staan op veilige afstand.

 

 

Waarom is het zo koud in de kerk?

Voor de veiligheid moeten we goed ventileren. Wanneer een kerk een verwarming heeft door middel van radiatoren en vloerverwarming, dan is het verwarmen tijdens de eredienst mogelijk. Een aantal kerken beschikken over een heteluchtverwarming, die mag alleen voor de viering aan en moet tijdens de viering worden uitgezet. Dit om de verspreiding van aerosolen tegen te gaan. Kleed u daarom warm aan als u naar de kerk komt.

 

 

Locaties St. Lucas parochie

achterveld Achterveld
barneveld Barneveld / Voorthuizen
3 Ermelo
harderwijk1 Harderwijk
hoevelaken Hoevelaken
leusden Leusden
nijkerk Nijkerk
putten Putten