Corona Nieuws in pdf: Corona-informatiebrief 9 juni 2021

Beste medeparochianen,

Wederom goed nieuws! Met ingang van 5 juni jl. hebben ook de bisschoppen een aantal versoepelingen doorgevoerd.

Maximum aantal aanwezigen bij vieringen verhoogd

Met ingang van 12 juni 2021 mogen maximaal 50 aanwezigen een viering bijwonen (of lager, bij een lagere max. capaciteit).

Voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat nu maximaal 15% van het aantal zitplaatsen kan worden benut (dit was 10%).

De overige maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje, ventileren, 1,5 m. én reserveren blijven van kracht (zie hiervoor de corona-informatiebrief van 3 maart 2021).

Let op: deze verruiming is alléén van toepassing op de weekend- en doordeweekse liturgie, doop- en huwelijksvieringen. Bij uitvaarten blijft gelden: de maximale capaciteit op 1.5 m (conform eerder gemaakte afspraken!).

Vieringen mogen alleen plaatsvinden in de kerken, niet in de parochiecentra.

De 15%-regel is van toepassing op de volgende locaties:

Locatie Aantal   reguliere zitplaatsen      Max. aantal aanwezigen

Achterveld         500                                        75

Barneveld           350                                        53

Leusden              350                                        53

Nijkerk                450                                        68

Zeist                     463                                        69

Samengevat:

Soort viering                                                                                                                    Aantal personen

Reguliere vieringen weekend + doordeweeks +

dopen en huwelijken →                                                             Minder dan 300 zitplaatsen: max. 50 personen (of lager bij een lagere max. capaciteit) → Meer dan 300 zitplaatsen: 15%

Uitvaarten →                                                                                   Max. capaciteit van ónze kerkgebouwen op 1.5 m.

Processies en openluchtvieringen

Bij het houden van een processie of een openluchtviering, wordt

de regelgeving van de lokale overheid gevolgd. Geadviseerd wordt om hierover van tevoren contact

op te nemen met de plaatselijke overheid. De algemene plaatselijke verordening van de gemeente is

hierin leidend.

Hoera! Kinderkoren mogen weer zingen, overige koren nog heel even geduld

Onze kinderkoren mogen weer zingen, er geldt geen limiet meer in het aantal zangers. Onze overige

koren moeten nog heel even geduld hebben. De huidige maatregelen blijven voor hen van kracht:

maximaal 3 zangers, 1 dirigent, 1 muzikant. We wachten, net als jullie, op nieuwe versoepelingen van

het bisdom.

Alle werkgroepen mogen binnen samenkomen

Vanaf woensdag 9 juni mogen alle werkgroepen weer samenkomen op 1.5 m. volgens het protocol

parochiecentra (juli 2020).

Een samenvatting hiervan kan je lezen in de corona-informatiebrief van 21 mei 2021. Bij

kinderwoorddiensten houden ouders en kinderen en ouders onderling 1,5 m. afstand. Kinderen

hoeven onderling geen 1.5 m. afstand te houden. Parochiecentra zijn nog niet open voor koffie-

uurtje, inloopactiviteiten en gezamenlijke maaltijden.

Ook mogen er nog géén koorrepetities of cantorrepetities in de parochiecentra gehouden worden.

Cantores die het komende weekend aan de beurt zijn, repeteren in de kerk.

Buiten kan er weer koffie worden gedronken

Koffiedrinken na de viering kan weer, maar de volgende uitgangspunten vinden we van belang:

  • Organiseer het koffiedrinken alleen buiten. Het risico om dit binnen te doen is nog te groot:

parochiecentra hebben veelal lage plafonds, onvoldoende circulatie en luchtzuivering.

  • Om opstoppingen te voorkomen adviseren wij om dit in buffetvorm te doen: één tafel waarop de

ingeschonken koffie/thee klaarstaat, een tweede tafel met alle toebehoren.

  • Koffie/thee wordt geserveerd in papieren wegwerpbekertjes en er worden houten roerstaafjes

gebruikt. Suiker, melk en koekjes zijn per portie voorverpakt.

Bij vragen, neem dan gerust contact op met Maico Kramer, m.kramer132@chello.nl.

Op de goede weg….

Het mooie weer van de laatste week, maar ook de versoepelingen die op allerlei

terreinen plaatsvinden, doen de mensen goed. Dat merken we aan alle kanten. De wereld gaat weer

open na een flinke crisis. Ook de Rk bisschoppen en daarmee de parochies blijven in dat opzicht niet

stilstaan, maar blijven wel voorzichtig. Mensen verlangen er terecht naar om elkaar weer te zien en

te ontmoeten, en willen samen het liefst zo snel mogelijk het ‘gewone’ leven weer oppakken. Over

de snelheid van de versoepelingen zijn de meningen heel divers, en dat is ook goed. We hopen dat u

begrip hebt voor de stappen die wij wel of (nog) niet (kunnen) zetten. We zijn met elkaar op de

goede weg, en er is vanuit de besturen en het pastoraal team heel veel waardering voor de wijze

waarop u in het afgelopen anderhalf jaar hebt meegewerkt aan de coronamaatregelen. Wij wensen u

allen heel veel sterkte en volharding en heel graag tot ziens!

Met hartelijke groet, namens pastoraal team en parochiebesturen Sint Maarten en Sint Lucas,

pastoor Harrold Zemann

Informatie via pdf klik hier: coronainformatie op de website.docx

In Word:

Veel gestelde vragen over coronamaatregelen in onze parochie (Bijgewerkt op 1 december 2020)

Hoe moet ik mij aanmelden voor een viering?

Als u een viering wilt bijwonen, moet u zich hiervoor van te voren aanmelden. Onder het kopje ‘aanmelden’ kunt u vinden bij wie u moet zijn. Bij elke viering is een maximaal aantal bezoekers toegestaan van 30 personen, dat is inclusief kinderen tot en met 12 jaar. Wanneer u verkoudheidsklachten heeft, meld u dan af zodat een ander de viering kan bijwonen.

Kan ik de viering live via internet volgen?

Ja, u kunt onze vieringen live volgen via internet. Bij YouTube heeft onze parochie 3 kanalen.

 

Eucharistie:

Elke zondag kunt u de H. Mis live volgen vanuit de St. Josephkerk in Zeist via ons  YouTubekanaal ‘RK Parochies St. Maarten en St. Lucas’. Ook zal de viering na afloop weer op onze website worden geplaatst.

Op de volgende YouTubekanalen zijn andere vieringen te volgen, voorgegaan door onze pastores en parochiële weekendvoorgangers:

RK Putten Heilige Maria Zuivering

St. Jozefkerk Achterveld

De tijden vindt u onder ‘vieringen’

Komen de gebedsvieringen op Facebook weer terug?

Nee, maar oude gebedsvieringen zijn wel terug te kijken!

Kan ik huisbezoek ontvangen?

Kan ik de communie thuis ontvangen?

Huisbezoek en communie thuis: hoe dan wel?
Het pastoraal team krijgt regelmatig de vraag of parochianen namens de parochie bezoek kunnen krijgen (door mensen van de bezoekgroepen of door pastores) en/of thuis de communie kunnen ontvangen. Tot nu toe was dit steeds wel het geval, maar inmiddels kampen we met een nog besmettelijker variant. Ook  bleken sommige gesprekken thuis achteraf toch niet veilig, waardoor bv. pastores vijf dagen in quarantaine moesten en zich daarna moesten laten testen. Ook voor hun naasten heeft dit gevolgen. Pastoraat is heel belangrijk, maar veiligheid ook. Hoe dan wel?
Zo lang deze zware lockdown geldt vinden pastorale gesprekken bij voorkeur plaats in het parochiecentrum, telefonisch of online. Alleen in uitzonderlijke situaties bezoeken we mensen thuis of in een zorgcentrum/ziekenhuis. Natuurlijk kunnen er situaties voorkomen waarbij je wel naar de mensen thuis ‘moet’ gaan. We houden ons in dat geval aan de maatregelen van de Rijksoverheid.
Voor het ontvangen van de Communie thuis geldt: nog steeds kan deze alleen door een lid van het pastoraal team gebracht worden. We begrijpen heel goed dat mensen die bv. ernstig ziek zijn dit graag willen. Als u ziek bent, of in nood, laat het ons  weten, in zo’n geval zal de pastor dit zeker doen. Als dit niet het geval is vragen we u om – net als iedereen op dit moment- geduld te hebben. Er komen zeker andere tijden. En bidden kan altijd, ook samen met een pastor aan de telefoon.

Hoeveel mensen mogen bij een uitvaart in de kerk?  

De overheid maakt voor uitvaarten een uitzondering op de maximaal 100 personenregel. Dat betekent dat voor uitvaarten geldt dat er, op anderhalve meter afstand, in onze kerkgebouwen de maximale capaciteit aan aantal aanwezigen is toegestaan. Onze grootste kerk kan 100 mensen ontvangen op anderhalve meter. Aanmelden voor een uitvaart is noodzakelijk. De uitvaartondernemer informeert u hierover. Meer informatie via het secretariaat van de parochie: secretariaat@stlucas.nu

 

Is er koffiedrinken na een viering?

Vanaf 13 juni weer mogelijk, maar alleen buiten op 1,5 meter.  Het samen koffiedrinken is een moment van ontmoeting, velen zien daar een week naar uit.

 

Moet ik een mondkapje op in de kerk?

Per 1 december is een mondkapje in publieke ruimtes verplicht. Hoewel dit niet geldt voor gebedshuizen, zullen we het dringende advies van de bisschoppen volgen, nl. dat de aanwezigen een mondkapje dragen tijdens de viering. Bij voorkeur wordt het mondkapje alleen afgedaan tijdens het ontvangen van de Heilige Communie.

Waarom zijn de parochiecentra tijdelijk gesloten?

Parochiecentra zijn weer open voor werkgroepen, volgens het corona-protocol. Inloop activiteiten (koffie-uurtje bijv.) en maaltijden in de parochiecentra zijn nog niet mogelijk.

Wordt er in de kerk gezongen?

Samenzang is helaas nog niet toegestaan, ook mogen amateurkoren en dus parochiekoren niet repeteren. In de vieringen mogen maximaal 3 cantores zingen. Kinderkoren mogen weer gaan zingen.

Waarom is het zo koud in de kerk?

Voor de veiligheid moeten we goed ventileren. Wanneer een kerk een verwarming heeft door middel van radiatoren en vloerverwarming, dan is het verwarmen tijdens de eredienst mogelijk. Een aantal kerken beschikken over een heteluchtverwarming, die mag alleen voor de viering aan en moet tijdens de viering worden uitgezet. Dit om de verspreiding van aerosolen tegen te gaan. Kleed u daarom warm aan als u naar de kerk komt.

 

 

Locaties St. Lucas parochie

achterveld Achterveld
barneveld Barneveld / Voorthuizen
3 Ermelo
harderwijk1 Harderwijk
hoevelaken Hoevelaken
leusden Leusden
nijkerk Nijkerk
putten Putten