Nieuwsbrief 29 juni 2021 in pdf.: Corona-informatiebrief 29 juni 2021

Beste medeparochianen, 29 juni 2021

Goed nieuws! Nu het kabinet de coronamaatregelen verder heeft versoepeld, zien ook de bisschoppen mogelijkheden om de maatregelen voor de R.-K Kerk aan te passen. We geven jullie een overzicht van de versoepelingen, wat niet genoemd wordt blijft ongewijzigd.

KERKGEBOUWEN EN PAROCHIECENTRA

Maximale capaciteit en mondkapjes
Het aantal aanwezigen in kerk of parochiecentrum wordt bepaald door de maximale capaciteit van het gebouw op 1.5 meter. Dit geldt voor alle vieringen en bijeenkomsten (ook inloopactiviteiten). Het dragen van een mondkapje in de gebouwen is niet meer verplicht.

Reserveren en aanmelden voor vieringen en bijeenkomsten

• Vieringen: Verwacht je méér mensen dan de maximale capaciteit, dan is aanmelden en registratie verplicht. Worden minder mensen dat de maximale capaciteit verwacht, dan volstaat registratie aan de deur.

• Bijeenkomsten: Registratie van aanwezigen blijft nog nodig.

Kaarsje aansteken bij Maria en gebruik intentieboek
Het aansteken van een kaarsje bij Maria is weer mogelijk op 1,5 meter afstand.
Het intentieboek mag weer in de kerk worden neergelegd.

Koffiedrinken en maaltijden liefst buiten, mag binnen
We vinden het binnen koffiedrinken in de parochiecentra nog wel riskant, bij voorkeur vindt koffiedrinken dan ook buiten plaats. Binnen mag wel maar op 1.5 meter.

Dit geldt ook voor het samen nuttigen van een maaltijd.

Ventileren en schoonmaken
Na gebruik van de kerk en/of parochiecentrum blijft het nog steeds van belang om de ruimte goed te ventileren en schoon te maken. Denk daarbij ook aan de toiletten.
De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de locatie.

LITURGIE Koren met max. 12 zangers, samenzang mag helaas nog niet
Het aantal koorzangers tijdens repetities en vieringen is maximaal 12, maar alleen als er tussen elke zanger in alle richtingen minimaal 1.5 meter afstand is in zigzagformatie. Of er 12 koorleden kunnen zingen is dus afhankelijk van de beschikbare ruimte om onderling 1.5 m. afstand te kunnen houden. De afstand tussen dirigent en koor is minimaal 2,5 meter. Voor een aantal locaties is een koor van 12 personen helaas nog niet haalbaar (te weinig ruimte). Voor vragen of overleg kan contact opgenomen worden met Maico Kramer (bestuurslid gebouwen, in coronatijd voor beide parochies), m.kramer132@chello.nl.

Koorrepetities vinden plaats in de kerk. Het bisdom meldt over ventilatie het volgende:

• Dat de ruimte waar wordt gerepeteerd 24 uur per dag wordt geventileerd en vóór de repetitie, in de pauzes en na de repetitie tenminste 10 minuten wordt gelucht;
• Dat er tijdens het luchten geen mensen in de ruimte aanwezig zijn of, als dat niet mogelijk is, voorkomen wordt dat mensen in de luchtstroom achter elkaar zitten tijdens het luchten;
• Dat alle richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles worden nageleefd.

Samenzang is helaas nog niet toegestaan.

Communievieringen voorlopig alleen door pastores
Alleen pastores met een zending van de bisschop mogen voorgaan in woord- en communievieringen.
Dat geldt zowel voor de weekendliturgie, de doordeweekse liturgie als bij uitvaarten.
We gaan ervan uit dat dit een tijdelijke maatregel is.

PASTORAAT

Communie thuisbrengen door parochianen weer mogelijk
Er zijn medeparochianen die om gezondheidsomstandigheden niet naar de kerk kunnen komen.
De behoefte van velen om de communie in deze gevallen thuis te ontvangen is voor ons een belangrijk pastoraal aandachtspunt.
Daarom kunnen vanaf nu parochianen vanuit een viering de communie meenemen in een zogenaamde pyxis.
(Mocht u er geen hebben dan kunt u bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap informeren).
De communie kan 1 op 1 gebracht worden: de bezoeker gaat zelf niet te communie en de ontvanger haalt zelf de communie uit de pyxis.

Uitvaart- en pastorale gesprekken en achterwacht
Uitvaart- en pastorale gesprekken vinden bij voorkeur plaats in het parochiecentrum, tenzij thuis 1.5 meter afstand kan worden gehouden en goed kan worden geventileerd.
Uitvaartvoorgangers hoeven geen achterwacht meer te regelen.

Fijne zomermaanden
Nu de zomervakantie voor de deur staat wil ik u allen, namens team en besturen, een hele mooie zomer toewensen. Dank voor de medewerking, de zorg en ook het geduld in het afgelopen jaar. Want de coronamaatregelen waren voor de meeste mensen niet gemakkelijk. Maar ik heb heel veel respect waarop in onze geloofsgemeenschappen door coronateams en anderen is omgegaan met de (steeds wisselende) bepalingen. We gaan hopelijk goede tijden tegemoet: we zien om ons heen mensen weer openbloeien, het sociale verkeer wordt steeds meer mogelijk en ook in onze kerken zie ik vooral blije en dankbare mensen. Hoewel we voorzichtig moeten blijven hoop ik dat de zomer en haar mogelijkheden ons allen goed mag doen. Laten we elkaar blijven steunen en bemoedigen! Alle goeds en heel graag tot ziens. Met hartelijke groet, namens pastoraal team en parochiebesturen Sint Maarten en Sint Lucas, pastoor Harrold Zemann

Corona Nieuws in pdf: Corona-informatiebrief 9 juni 2021

Beste medeparochianen,

Wederom goed nieuws! Met ingang van 5 juni jl. hebben ook de bisschoppen een aantal versoepelingen doorgevoerd.

Maximum aantal aanwezigen bij vieringen verhoogd

Met ingang van 12 juni 2021 mogen maximaal 50 aanwezigen een viering bijwonen (of lager, bij een lagere max. capaciteit).

Voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat nu maximaal 15% van het aantal zitplaatsen kan worden benut (dit was 10%).

De overige maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje, ventileren, 1,5 m. én reserveren blijven van kracht (zie hiervoor de corona-informatiebrief van 3 maart 2021).

Let op: deze verruiming is alléén van toepassing op de weekend- en doordeweekse liturgie, doop- en huwelijksvieringen. Bij uitvaarten blijft gelden: de maximale capaciteit op 1.5 m (conform eerder gemaakte afspraken!).

Vieringen mogen alleen plaatsvinden in de kerken, niet in de parochiecentra.

De 15%-regel is van toepassing op de volgende locaties:

Locatie Aantal   reguliere zitplaatsen      Max. aantal aanwezigen

Achterveld         500                                        75

Barneveld           350                                        53

Leusden              350                                        53

Nijkerk                450                                        68

Zeist                     463                                        69

Samengevat:

Soort viering                                                                                                                    Aantal personen

Reguliere vieringen weekend + doordeweeks +

dopen en huwelijken →                                                             Minder dan 300 zitplaatsen: max. 50 personen (of lager bij een lagere max. capaciteit) → Meer dan 300 zitplaatsen: 15%

Uitvaarten →                                                                                   Max. capaciteit van ónze kerkgebouwen op 1.5 m.

Processies en openluchtvieringen

Bij het houden van een processie of een openluchtviering, wordt

de regelgeving van de lokale overheid gevolgd. Geadviseerd wordt om hierover van tevoren contact

op te nemen met de plaatselijke overheid. De algemene plaatselijke verordening van de gemeente is

hierin leidend.

Hoera! Kinderkoren mogen weer zingen, overige koren nog heel even geduld

Onze kinderkoren mogen weer zingen, er geldt geen limiet meer in het aantal zangers. Onze overige

koren moeten nog heel even geduld hebben. De huidige maatregelen blijven voor hen van kracht:

maximaal 3 zangers, 1 dirigent, 1 muzikant. We wachten, net als jullie, op nieuwe versoepelingen van

het bisdom.

Alle werkgroepen mogen binnen samenkomen

Vanaf woensdag 9 juni mogen alle werkgroepen weer samenkomen op 1.5 m. volgens het protocol

parochiecentra (juli 2020).

Een samenvatting hiervan kan je lezen in de corona-informatiebrief van 21 mei 2021. Bij

kinderwoorddiensten houden ouders en kinderen en ouders onderling 1,5 m. afstand. Kinderen

hoeven onderling geen 1.5 m. afstand te houden. Parochiecentra zijn nog niet open voor koffie-

uurtje, inloopactiviteiten en gezamenlijke maaltijden.

Ook mogen er nog géén koorrepetities of cantorrepetities in de parochiecentra gehouden worden.

Cantores die het komende weekend aan de beurt zijn, repeteren in de kerk.

Buiten kan er weer koffie worden gedronken

Koffiedrinken na de viering kan weer, maar de volgende uitgangspunten vinden we van belang:

  • Organiseer het koffiedrinken alleen buiten. Het risico om dit binnen te doen is nog te groot:

parochiecentra hebben veelal lage plafonds, onvoldoende circulatie en luchtzuivering.

  • Om opstoppingen te voorkomen adviseren wij om dit in buffetvorm te doen: één tafel waarop de

ingeschonken koffie/thee klaarstaat, een tweede tafel met alle toebehoren.

  • Koffie/thee wordt geserveerd in papieren wegwerpbekertjes en er worden houten roerstaafjes

gebruikt. Suiker, melk en koekjes zijn per portie voorverpakt.

Bij vragen, neem dan gerust contact op met Maico Kramer, m.kramer132@chello.nl.

Op de goede weg….

Het mooie weer van de laatste week, maar ook de versoepelingen die op allerlei

terreinen plaatsvinden, doen de mensen goed. Dat merken we aan alle kanten. De wereld gaat weer

open na een flinke crisis. Ook de Rk bisschoppen en daarmee de parochies blijven in dat opzicht niet

stilstaan, maar blijven wel voorzichtig. Mensen verlangen er terecht naar om elkaar weer te zien en

te ontmoeten, en willen samen het liefst zo snel mogelijk het ‘gewone’ leven weer oppakken. Over

de snelheid van de versoepelingen zijn de meningen heel divers, en dat is ook goed. We hopen dat u

begrip hebt voor de stappen die wij wel of (nog) niet (kunnen) zetten. We zijn met elkaar op de

goede weg, en er is vanuit de besturen en het pastoraal team heel veel waardering voor de wijze

waarop u in het afgelopen anderhalf jaar hebt meegewerkt aan de coronamaatregelen. Wij wensen u

allen heel veel sterkte en volharding en heel graag tot ziens!

Met hartelijke groet, namens pastoraal team en parochiebesturen Sint Maarten en Sint Lucas,

pastoor Harrold Zemann

Informatie via pdf klik hier: coronainformatie op de website.docx

In Word:

Veel gestelde vragen over coronamaatregelen in onze parochie (Bijgewerkt op 1 december 2020)

Hoe moet ik mij aanmelden voor een viering?

Als u een viering wilt bijwonen, zie bij aanmelden vieringen

Wanneer u verkoudheidsklachten heeft, blijft u dan thuis!

Kan ik de viering live via internet volgen?

Ja, u kunt onze vieringen live volgen via internet. Bij YouTube heeft onze parochie 3 kanalen.

 

Eucharistie:

Elke zondag kunt u de H. Mis live volgen vanuit de St. Josephkerk in Zeist via ons  YouTubekanaal ‘RK Parochies St. Maarten en St. Lucas’. 

Op de volgende YouTubekanalen zijn andere vieringen te volgen, voorgegaan door onze pastores en parochiële weekendvoorgangers:

RK Putten Heilige Maria Zuivering

St. Jozefkerk Achterveld

De tijden vindt u onder ‘vieringen’

Komen de gebedsvieringen op Facebook weer terug?

Nee, maar oude gebedsvieringen zijn wel terug te kijken!

Kan ik huisbezoek ontvangen?

Kan ik de communie thuis ontvangen?

Er zijn medeparochianen die om gezondheidsomstandigheden niet naar de kerk kunnen komen.
De behoefte van velen om de communie in deze gevallen thuis te ontvangen is voor ons een belangrijk pastoraal aandachtspunt.
Daarom kunnen vanaf nu parochianen vanuit een viering de communie meenemen in een zogenaamde pyxis.
(Mocht u er geen hebben dan kunt u bij het secretariaat van uw geloofsgemeenschap informeren).
De communie kan 1 op 1 gebracht worden: de bezoeker gaat zelf niet te communie en de ontvanger haalt zelf de communie uit de pyxis.

Hoeveel mensen mogen bij een uitvaart in de kerk?  

Voor uitvaarten geldt dat er, op anderhalve meter afstand, in onze kerkgebouwen de maximale capaciteit aan aantal aanwezigen is toegestaan. hangt af va de grootte van het gebouw. De uitvaartondernemer informeert u hierover. Meer informatie via het secretariaat van de parochie: secretariaat@stlucas.nu

Is er koffiedrinken na een viering?

Op 1,5 meter, het liefst buiten, maar mag binnen als de locatieraad hier toestemming voor geeft.

 

Moet ik een mondkapje op in de kerk?

Het aantal aanwezigen in kerk of parochiecentrum wordt bepaald door de maximale capaciteit van het gebouw op 1.5 meter. Dit geldt voor alle vieringen en bijeenkomsten (ook inloopactiviteiten). Het dragen van een mondkapje in de gebouwen is niet meer verplicht.

Waarom zijn de parochiecentra tijdelijk gesloten?

Parochiecentra zijn weer open voor werkgroepen, volgens het corona-protocol. Inloop activiteiten (koffie-uurtje bijv.) en maaltijden in de parochiecentra zijn nog niet mogelijk.

Wordt er in de kerk gezongen?

samenzang mag helaas nog niet
Het aantal koorzangers tijdens repetities en vieringen is maximaal 12, maar alleen als er tussen elke zanger in alle richtingen minimaal 1.5 meter afstand is in zigzagformatie. Of er 12 koorleden kunnen zingen is dus afhankelijk van de beschikbare ruimte om onderling 1.5 m. afstand te kunnen houden. De afstand tussen dirigent en koor is minimaal 2,5 meter. Voor een aantal locaties is een koor van 12 personen helaas nog niet haalbaar (te weinig ruimte). Voor vragen of overleg kan contact opgenomen worden met Maico Kramer (bestuurslid gebouwen, in coronatijd voor beide parochies), m.kramer132@chello.nl.

Kinderkoren mogen weer gaan zingen.

Waarom is het zo koud in de kerk?

Voor de veiligheid moeten we goed ventileren. Wanneer een kerk een verwarming heeft door middel van radiatoren en vloerverwarming, dan is het verwarmen tijdens de eredienst mogelijk. Een aantal kerken beschikken over een heteluchtverwarming, die mag alleen voor de viering aan en moet tijdens de viering worden uitgezet. Dit om de verspreiding van aerosolen tegen te gaan. Kleed u daarom warm aan als u naar de kerk komt.

 

 

Locaties St. Lucas parochie

achterveld Achterveld
barneveld Barneveld / Voorthuizen
3 Ermelo
harderwijk1 Harderwijk
hoevelaken Hoevelaken
leusden Leusden
nijkerk Nijkerk
putten Putten