De bijbel in kleuren

Kijkt u weleens omhoog in de kerk? Als de zon door die prachtige glas-in-loodramen schijnt? Elk raam vertelt een verhaal. Belangrijke gebeurtenissen uit de Bijbel, namen van bekende profeten en apostelen, de heer G. Vos voegt deze avond het woord bij het beeld. Meneer Vos was jaren directeur van de Maranathaschool in Nijkerk. Muziek, schilderkunst en glas-in-loodramen hebben hem altijd geboeid.
U bent van harte welkom op dinsdag 25 september. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. U bent vanaf 19.30 uur welkom in St. Jan, Holkerstraat 36 te Nijkerk. De toegang is gratis, net als de koffie. Er staat een collectebus voor een vrijwillige bijdrage aan Stichting Famecon1, waarvoor wij sparen gedurende ons jubileumjaar.