De grote uitdaging in Achterveld!

De grote  uitdaging in Achterveld!

In 2013/2014 werd o.a. tijdens de inspectie van de Monumentenwacht duidelijk dat ons monumentale kerkgebouw aan een grondige restauratie toe was. Met name dekostbare glas-in-lood ramen van Charles Eijck moesten onderhanden genomen worden.

Nadat de eerste calculaties er op los gelaten werden zat de schrik er goed in. Een groot bedrag werd genoemd. Om daar wat meer zicht op te krijgen zijn er eerst twee ramen gerestaureerd en daarbij bleek dat de kosten nog veel hoger zouden uitvallen. Namelijk ruim boven de €620.000,-.

Er is intensief contact opgenomen met alle lagen van de  overheid: Rijk – Provincie en Gemeente en met andere mogelijke sponsoren: Prins Bernardfonds, Stichting de Boom, Rabobank en gelukkig kregen we heel wat ondersteuning, ook van particulieren en parochianen. Echter er bleef  nog een gat van ongeveer tweehonderdduizendeuro. Daarvoor zijn er diverse acties gevoerd die zeker geholpen hebben, maar we moesten toch een greep doen uit onze eigen middelen. Toch zijn we van start gegaan met het idee: we zien wel of we de eindstreep halen! Onderweg kwamen er echter ook nog wat extra klussen bij waarvan het verstandig was die nu wel mee te nemen. Denk aan herstel van metselwerk, van de draagconstructie van de klokkentoren, gevelreiniging, de bliksemafleiders, de coating van de kruizen! Toevallig kregen we in deze periode de beschikking over een groep technischevrijwilligers die de gehele elektrische installatie van de kerk vernieuwd heeft, heel positief, maar ook hiervoor extra uitgaven.  Allemaal kleine wonderen die er aan bijgedragen hebben dat  onze kerk, als gebouw, weer toekomstbestendig is. De grote restauratie is afgerond. De teller van het totaalbedrag staat inmiddels op €670.000,-! Ter afronding van het project willen we ook nog de nevenruimtes als de sacristie onderhanden nemen. Daarom hopen we ook dit jaar nog extra bijdragen te krijgen om de toekomst ook financieel gezond in te gaan.