De PCI zoekt een secretaris

Afgelopen voorjaar is onze secretaris Ries van Westerlaak, na 8 jaar van grote betrokkenheid, overleden.

Wij zoeken daarom een nieuwe secretaris (vrouw/man) voor het PCI-bestuur.
Wij vragen iedereen binnen onze parochie die affiniteit heeft voor het werk van de caritasinstelling te overwegen deze taak op zich te nemen.

Mocht u iemand weten die dit zou willen/kunnen doen, dan zou het fijn zijn ook dat te horen.

Wilt u meerweten over deze bestuursfunctie en een bijdrage leveren aan het werk van deP.C.I.?
Bel dan even met onze voorzitter Wim Mol. Telefoon 033-4943915/molleusden@planet.nl of het secretariaat 033-4941261/leusden@stlucas.nu

De PCI heeftals doelstelling het lenigen van de (financiële) noden binnen onze parochiegemeenschapen onze lokale samenleving. Een uitgebreide omschrijving van onze doelstellingen werkwijze vindt u op de website van de parochie www.stlucas.nu.