De voedselbank in coronatijd

Ook in coronatijd gaat het werk van de voedselbank onverminderd door. Iedere week voorzien we onze cliënten van een pakket met levensmiddelen. De werkwijze is aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Zo houden we anderhalve meter afstand en hebben we het uitdelen van de pakketten over meer momenten in de week verspreid.

Steun uit de samenleving
Vanuit kerken, bedrijven en andere geledingen van de samenleving ontvangen we veel steun. Zo is er veel aanbod van tijdelijke vrijwilligers. En ontvangen wij regelmatig donaties in de vorm van geld, omdat inzamelingsacties bij kerken en supermarkten vanwege alle maatregelen lastiger zijn te organiseren.

Vrijwilligers en penningmeester
Het aantal vrijwilligers is momenteel op peil. Er komt in het bestuur een vacature voor een penningmeester; de voorkeur hiervoor gaat gezien de samenstelling van het bestuur uit naar een vrouw. Wil je hierover meer weten; neem contact met ons op via info@voedselbankharderwijk.nl. 

Aantal cliënten
Het aantal cliënten is op dit moment redelijk stabiel, de verwachting is dat dit in de komende maanden gaat toenemen gezien de economische verwachtingen. Ook dan hopen we dat er veel steun vanuit de samenleving is om deze cliënten een voldoende levensmiddelenpakket te verstrekken. 

Koelauto

In de afgelopen zomer hebben wij een nieuwe koelauto kunnen aanschaffen. Dit is mogelijk geworden door diverse sponsoren en dankzij de inzet van vrijwilligers. Met deze koelauto kunnen wij beter dan voorheen een voedselveilig transport van bevroren en gekoelde levensmiddelen garanderen.

Nieuwe huisvesting
Samen met de eigenaar van ons huidige pand zijn wij bezig met het ontwikkelen van nieuwe huisvesting in Harderwijk. Dit nieuwe pand wordt naast het huidige gebouwd. Er moet nog wel het een en ander gebeuren, maar we zijn positief over een goed resultaat. In dit nieuwe pand kunnen wij onze voedselbank meer als winkel inrichten; hiermee verhogen wij onze klantvriendelijkheid en krijgt de cliënt meer keuze. Van de gemeente Harderwijk en wellicht van de gemeenten Putten en Ermelo hopen wij op een financiële bijdrage voor deze nieuwe huisvesting. Ook doen wij een beroep op verschillende fondsen en sponsoren voor een bijdrage.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over ons werk, kijk dan op onze website www.voedselbankharderwijk.nl  of  neem contact op met de algemeen coördinator van de voedselbank, mevrouw Antoinette Walenberg,  of met een van onze bestuursleden.