Dolce Musica zoeken voor haar 8e project 100 stemmen voor het uitvoeren van Petite Messe Solennelle van Gioachino Rossini ( 1792-1868)

Compositie: 4 stemmige Feestelijke Latijnse Messe
Repetitieavond: donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur
Repetitieruimte: Catharijnecentrum, Langstraat 38, Barneveld
Kennismakingsavond/ eerste repetitie: donderdagavond 13 september 2018

Contributie: € 10.00 per maand. Per repetitie €2,00 voor koffie/thee/ruimte

Koorervaring/ muziekscholing is heerlijk maar niet vereist, wel enthousiasme!!

Interesse? Meld je aan op: projectkoordolcemusica@gmail.com

Samen een muzikale uitdaging aangaan en genieten van wat we bereiken op repetities én uitvoeringen!!

Uitvoeringen worden gepland tussen Pasen en Pinksteren 2019.
Projectkoor Dolce Musica wordt begeleid door een orkest.