Drie eeuwen en 70 jaar

In 2018 is het driehonderdzeventig jaar geleden dat de Vrede van Münster werd gesloten. Daarmee kwam een eind aan diverse langlopende conflicten, zoals de Tachtigjarige Oorlog. In die oorlogen speelde ook steeds religie een rol, vooral de tegenstelling tussen katholieken en protestanten.
Nu wordt er van 9 tot en met 13 mei in Münster een religieus festival gehouden en (hoe kan het anders) dat festival heeft als thema ‘Suche Frieden,’ d.w.z. zoek de vrede. Er worden ongeveer 100.000 deelnemers verwacht en de katholieke kerken van Duitsland zorgen voor de organisatie. In de vier dagen van het festival zijn er een paar duizend activiteiten, waaruit je kunt kiezen: muziek, toneel, studie en ontmoetingen met mensen uit de hele wereld.

Wie niet meegaat, kan de rest van zijn leven spijt hebben, want het wordt heel bijzonder. Ik ga van de openingsavond tot en met de massale mis op zondagochtend en als ik genoeg energie heb, schrijf ik elke dag een blog op de site: www.leerhuisharderwijk.nl
Als je dat blog leest, kun je ook een beetje meedoen, toch?

Tjitte Dijkstra, voorzitter Leerhuisharderwijk.