Gezocht: Secretaris parochiebestuur Sint Lucas Copy

Het parochiebestuur van onze

St. Lucasparochie is dringend op zoek naar een

Bestuurlijk Secretaris

die deze boeiende functie en belangrijke job voor onze geloofsgemeenschappen wil behartigen.

Hij/zij is bestuurlijk verantwoordelijk, zijn/haar taken zullen zijn onder meer:

Het aansturen van het secretariaat, het archiveren en vastleggen van bestuurlijke stukken, het voorbereiden van vergaderingen en daarbij aanwezig zijn.

De benoeming geldt voor een termijn van vier jaar.

Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met onze vice-voorzitter de heer Jan Groen.

Telefoon         :           033 4323444

Mobiel.           :           06 53711512

E-mail :           vicevoorzitter@stlucas.nu