Een waar pinksterfeest in Ermelo

Blij en dankbaar kijken we terug op Pinksterfeest op ’t Weitje. Wat was het geweldig om met elkaar, ieder vanuit eigen traditie en gemeente, samen te vieren hoe de Geest (wel 900) mensen bijeen brengt, inspireert en in beweging zet! Daar hopen we nog vele vruchten van te mogen zien. Een concrete vrucht is de prachtige collecte-opbrengst voor vluchtelingenwerk: € 947,45, wat een mooi bedrag!

We zijn veel dank verschuldigd aan de vele enthousiaste vrijwilligers, zonder wie we dit feest niet hadden kunnen vieren. Van opbouw en afbouwploeg tot koffieschenker, van bewaker tot EHBO-er, van predikant tot Ad Hoc-cer: dank!

Traditie is het doorgeven van het vuur, en niet de aanbidding van de as. Als projectgroep hebben veel geleerd over hoe we zo’n feest een volgende keer kunnen en willen organiseren. Heeft u ook suggesties of ideeën hierover, schroom dan niet om ze met ons te delen en te mailen naar PinksterfeestoptWeitje@gmail.com.

Graag tot ziens, met hartelijke groet namens de projectgroep, Frank Hubert