Even voorstellen, wij zijn de leden van de werkgroep ZOP !

 

Toke Groen, Lies Pijnenburg, Gijsbert Schaap, Tineke Wiggers, Trudi van der Voordt, Marieke Nijboer, Gudrun Binnenhei, Marijke Visser, Ange Croin en coördinator  Lidy Sprik.

Wij gebruiken voor onze samenkomsten de naam ZOP, gewoon om het makkelijk te houden. ZOP wil zeggen Zieken – en Ouderen Pastoraat.

Kort samengevat houdt dat in:
Met regelmaat worden communievieringen gehouden in verpleeg en verzorgingshuizen zoals u kan lezen in de Catharinfo.  Ook aan huis kan men de communie ontvangen. In het ziekenhuis, St.Jansdal en de Klimop zijn ook vrijwilligers van onze gemeenschap vertegenwoordigd. Daarvan is Gijsbert Schaap de contactpersoon en coördinator.

Met Kerstmis verzorgen wij kerstattenties aan de 80 plussers, zieken en parochianen die aandacht behoeven. Met Pasen verzorgen wij een Paasgroet met het gewijde palmtakje. Met de ziekenzondag, traditie getrouw de tweede zondag in september, proberen wij in de viering extra aandacht te besteden aan onze zieken en ons op die manier te profileren naar de parochianen. Ook dan bezorgen wij een kaartje met groet en roos bij zieken en ouderen die aan huis gebonden zijn. Wat ons zo in beweging houdt? Het  er even zijn, even meelopen met / luisteren naar iemands vreugde, zorgen en / of verdriet.
En de verhalen zijn er! Geweldig!
Puur de mens te zien is de oorsprong van het christendom. Zo hoorden wij op de toerustingsochtend, afgelopen 14 april, samen met de andere bezoekgroepen uit de St. Maarten en St. Lucas parochie. Dus van tijd tot tijd krijgen wij ook ondersteuning voor ons werk en nieuwe inspiratie.  In het evangelie ziet Jezus juist de mens, hoorden wij, er zijn vele voorbeelden te vinden.

Door wat wisselingen heeft onze groep sterk behoefte aan aanvulling!!! Wij zien graag dat dit mooie werk door kan gaan.

Hartelijke groet en voel u uitgenodigd eens kennis met onze groep te maken.
Marijke Visser, Lidy Sprik