Gebed tot de heilige Geest

Gebed tot de heilige Geest. 

Kom, heilige Geest en schenk uw levensadem aan deze wereld. Ontsteek uw licht in onze duisternis en blijf ons samenbrengen in gebed. Maak ons geestdriftig en vindingrijk

in dienst van de boodschap van Christus. Troost de mensen die verdriet hebben, schenk de moedelozen nieuwe hoop, gun ademruimte aan wie vastloopt en geef raad aan wie vertwijfeld is. Breng nieuwe kracht om verder te gaan voor wie bang is en zich machteloos voelt. 

Maak ons tot licht van uw licht en tot vuur van uw vuur. Herschep ons tot begeesterde mensen die in alle talen verkondigen dat U de Geest van liefde bent, die mensen bevrijdt en doet herleven. Kom, heilige Geest en maak ons bevlogen. Kom, heilige Geest en maak ons vrij.Kom, heilige Geest en maak ons nieuw.