GEEN VIERINGEN IN DE KERK TM 31 MAART 2020

Coronavirus Een pastoraal woord van kardinaal Eijk

Gaarne uw aandacht voor onderstaand bericht met vriendelijk verzoek dit zoveel mogelijk met alle betrokkenen te delen.

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan.

Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

Het pastoraal team en de beide parochiebesturen hebben besloten dat alle vieringen, inclusief de doordeweekse vieringen, ook die met minder dan 100 mensen, tot en met 31 maart worden afgelast.

Hiermee gaan wij verder dan de maatregelen van de bisschoppen om de gezondheid van kwetsbare en oudere mensen niet in gevaar te brengen.

Daarom hebben wij ook alle andere bijeenkomsten zoals koorrepetities, gezamenlijk koffiedrinken en (catechetische) bijeenkomsten in het belang van de volksgezondheid afgelast.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed, daar sluiten wij ons als Pastoraal Team en Parochiebesturen bij aan.

In locaties waar gewoonlijk een (Maria)kapel geopend is, kan deze open blijven voor persoonlijk gebed.

Doopvieringen zijn afgezegd en bij uitvaarten worden de door het bisdom verstrekte richtlijnen gehanteerd.

De bisschoppen wijzen  op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria (via internet) iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Wij beseffen dat deze maatregelen voor parochianen die wekelijks naar de kerk komen zwaar zal vallen.

Maar we hopen dat u begrijpt dat wij deze maatregelen nemen in het belang van de volksgezondheid.

Wij zouden u dringend willen vragen om te zorgen dat een kwartier voor de geplande viering, buiten voor de deur van de kerk, parochianen die we niet hebben kunnen bereiken worden geïnformeerd.

Dus tot en met 31 maart:

– geen vieringen in onze kerken

– geen andere bijeenkomsten (met uitzondering van bestuurlijk noodzakelijke)

– geen koorrepetities

– niet (gezamenlijk) koffiedrinken.

Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

Moge God ons en alle mensen zegenen, wij zijn in gebed verbonden.

Het ga u allen bijzonder goed.

Namens pastoraal team en parochiebesturen

Pastoor Harrold Zemann

De bisschoppen vragen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.