Harrold Zemann 25 jaar priester; foto impressie

Het feest voor pastoor Zemann ging niet door. Toch werd het een feestelijke dag vol verrassingen. Pastoor Zemann schreef een dankwoord en er is een foto-impressie.

Beste mensen,

Deze nieuwsbrief komt uit terwijl er nog steeds bloemen, cadeaus, flessen wijn maar ook vele kaarten, brieven, e-mails, videoboodschappen en appjes binnenstromen ter gelegenheid van mijn 25-jarig priesterfeest. 29 april was de eigenlijke dag, maar ik wilde het heel graag met velen van u op 3 mei vieren in Zeist. Door de coronacrisis kan dit helaas niet, zoals zoveel mensen hun jubilea en feesten hebben moeten afzeggen. Maar ik ben onder de indruk van de (ook creatieve manieren) waarop mensen mij hebben willen feliciteren. Heel veel dank daarvoor, dit doet mij ontzettend goed! Het is een bevestiging dat het goed is geweest in de afgelopen jaren, en ik wil -Deo Volente- heel graag nog jaren doorgaan. Het zal mij niet lukken om iedereen persoonlijk te bedanken, daarom nogmaals dank en waardering en ik hoop dat we elkaar spoedig weer in levende lijve moge ontmoeten.

Met hartelijke groeten vanuit de pastorie in Maarn, pastoor Harrold Zemann

Foto-impressie: