Hebt u het al gelezen en gezien?

Misschien is het u opgevallen dat in de Stentor en het Kontakt de laatste tijd enkele artikelen zijn geplaatst die onze kerk en geloofsgemeenschap wat meer in de schijnwerpers zetten.
Ook op Facebook is een pagina aangemaakt met het doel mensen uit te nodigen om (opnieuw) of zomaar eens kennis te laten maken met onze kerk.

De aandacht is de afgelopen weken gevestigd op de vakantieperiode en op de opening van het pastorale jaar, die vorige week zondag heeft plaatsgevonden.
Ook het feit dat de eucharistievieringen op de derde woensdag van de maand gelukkig doorgaan omdat pastoor Harrold Zemann deze taak heeft overgenomen, is breed gecommuniceerd.

De persberichten in de kranten zijn bedoeld voor iedereen, die zich hierdoor aangesproken voelt, katholiek of niet: een bezoekje aan onze dagkapel of deelname aan de viering op woensdagmorgen (de ‘midweekmis’) kan een rustpunt zijn in een druk bestaan. Ook de videoboodschappen (vlogs) op Facebook, die ‘snel’ gemonteerd zijn op een hedendaagse manier, nodigen hiertoe uit.

Initiatiefnemer van deze actie is Dick Broekema, die naast zijn werk in zijn communicatiebedrijf een theologische opleiding volgt aan de katholiek Universiteit van Leuven in België.
In dat kader neemt Dick al enige tijd als toehoorder deel aan de vergadering van de Locatieraad en Pastoraatsgroep, zodat hij meer vertrouwd raakt met de gang van zaken in onze gemeenschap en de parochie. Zo doet hij ook meteen zijn ideeën op voor de communicatie-uitingen.

Hij heeft voorgesteld om (onder verantwoordelijkheid van de Locatieraad) een serie persberichten en videoboodschappen te lanceren, die aansluiten bij de thema’s en activiteiten in onze gemeenschap voor een periode van twee jaar.
Er is met opzet gekozen voor lokale communicatie en niet voor de hele parochie, omdat anders de kern van de boodschap niet meer to-the-point zou zijn.

Wij zijn als Locatieraad / Pastoraatsgroep erg blij met zijn voorstel en de wijze waarop hij dit tot nu toe heeft uitgewerkt en gepresenteerd. Vaak was de reactietijd kort, maar door zijn enthousiaste aanpak zijn de deadlines steeds gehaald.

Bent u benieuwd om te zien hoe de videoboodschappen eruit zien en klinken, bezoek dan onderstaande pagina:
www.facebook.com/catharinakerkharderwijk

Paul Kempers
Locatieraad