Het Paastriduüm

De St. Catharinakerk in Nijkerk is dit jaar de plaats waar het ‘volle’ Paastriduüm in de regio wordt gevierd. Kapelaan K. Donders zal de vieringen leiden en uit de verschillende geloofsgemeenschappen zullen mensen hun bijdrage leveren.
Zie voor de tijden en andere informatie het locatieblad: Paastriduüm
Of kijk hier op de website bij de vieringen.