Inleveren palmtakjes

We zijn alweer een tijdje op weg in het kerkelijk jaar, en zo begint ook de Veertigdagentijd. Voorafgaande aan de Veertigdagentijd willen wij u vragen of u de oude palmtakjes wilt inleveren. Er staat een mand vanaf 15 februari in de hal van de kerk, waar u de takjes in kunt doen die dan met Aswoensdag verbrand worden. Inleveren tot uiterlijk 23 februari.

Pastor J. Loffeld zal op woensdag 26 februari om 19.30 uur voorgaan in de Eucharistieviering, waarin u het askruisje zal worden toegediend. U bent allen van harte uitgenodigd voor deze viering.

Namens de werkgroep Bijzondere Vieringen.