Jan Pieterse 50 jaar pianist bij Panta Rhei

Zondag 15 april heb in namens pastoor Zemann aan dhr. Jan Pieterse de Willibrordplaquette mogen uitreiken voor zijn verdiensten voor Panta Rhei en het Odulph koor in Voorthuizen.
In een goedbezochte viering werd Jan hiermee compleet verrast, ondanks het feit dat een deel van zijn koor uit Voorthuizen meezong met Panta Rhei.
Jan is sinds de oprichting van Panta Rhei in 1968 door pater Jan Richter pianist geweest van het koor. Hij en broeder Toon van der Ven, die ons helaas is ontvallen, waren letterlijk en figuurlijk de twee oudste leden van het koor. Jan woont in Voorthuizen en is al die jaren eerst wekelijks en later wat minder frequent heen en weer gereden: hij was en is vergroeid met het koor en de muziek die het zingt. Jan was altijd een opgewekt mens, een gangmaker bij feesten van het koor en een bevlogen pianist.
Daarnaast is Jan ook al 43 jaar dirigent en pianist bij het koor van Voorthuizen, hetgeen door de voorzitter van dat koor nog eens even werd toegelicht en benadrukt.

Een citaat uit de aanvraag van Pastoor Zemann:
‘Dhr. Pieterse heeft naast zijn muzikale inzet een enorme passie en bevlogenheid als het gaat om het kerkelijk leven in de meest brede zin van het woord. Een fijn mens die altijd klaar staat en ook verbindend werkt, niet alleen in Harderwijk, maar ook binnen de grote parochie van St. Lucas. Zijn bewogenheid en inzet voor kerk en dus ook voor liturgie hebben ons ertoe aangezet deze onderscheiding aan te vragen’.

De Willibrordplaquette is een onderscheiding van het Aartsbisdom Utrecht en bestaat sinds 7 november 2001. De Aartsbisschop van Utrecht eert met deze onderscheiding die gelovigen in het bisdom, die betekenisvolle, meer dan gewone verdiensten hebben verricht voor de kerkgemeenschap ter plaatse. Zij is o.a. bestemd voor vrijwilligers met een langdurige inzet (5 jaar of meer) in belangrijke functies binnen de kerkgemeenschap.
Daarnaast had het bestuur van Panta Rhei voor deze 50 jaar ook een onderscheiding bij de Gregoriusvereniging aangevraagd, die hem aan het eind van de viering door een bestuurslid van de vereniging werd opgespeld. De bloemen voor zijn vrouw Thea maakten het geheel compleet!

Paul Kempers
Voorzitter Locatieraad – Pastoraatsgroep Harderwijk