Kardinaal Simonis overleden

Op woensdag 2 september overleed de vroegere aartsbisschop van Utrecht kardinaal Simonis.
Ik heb hem leren kennen als een bisschop met een groot pastoraal hart, een betrokken mens. Op 29 april 1995 ben ik door hem tot priester gewijd. Wanneer om half 11 s’ avonds de telefoon ging was er een grote kans dat het de kardinaal was. “Hoe maak je het?” klonk het dan. Dat deed hij bij meerdere collega’s. Het was een harde werker. Wanneer hem gevraagd werd: “neemt u voldoende rust?” was zijn antwoord: “rusten kan ik in de Eeuwigheid”. Moge hij in vrede rusten bij de Levende Heer”.
Mede namens pastoraal team en parochiebestuur Sint Maarten en Sint Lucas, pastoor Harrold Zemann.