Katholieke steun gevraagd voor het Nationaal Holocaust museum

Geachte lezer,

Graag vraag ik uw aandacht voor bijgaand bericht van mgr. Woorts:

Broeders en zusters,

Hierbij doe ik u als bisschop-referent voor Kerk en Jodendom een brief toekomen vanwege het Nationaal Holocaust Museum in oprichting. Namens de Bisschoppenconferentie heb ik zitting in de Raad van Ambassadeurs van dit museum.

Met deze brief wil ik – bij gelegenheid van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag – alle priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werkers, parochiebesturen en parochianen in het Aartsbisdom Utrecht informeren over het doel van dit museum en waarom er katholieke steun voor wordt gegeven en gevraagd. Vriendelijk verzoek ik u hierbij deze brief te verspreiden in uw parochie en deze ook te plaatsen op uw eigen website, waarvoor hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

+ Mgr. drs. H.W. Woorts

bisschop-referent voor Kerk en Jodendom Brief inzake Nationaal Holocaust Museum