Kerkbalans 2020

Kerkbalans 2020: ‘Geef voor je kerk’

Beste medeparochianen,

Rond Oud en Nieuw zat ik bij een vriend in de auto en hij vertelde mij dat hij een Staatsloterij lot had
gekocht. Beiden zijn we nogal geïnteresseerd in architectuur, en dan met name gebouwen als paleizen,
kastelen en uiteraard kerken. En al gauw waren we als kleine jongens aan het fantaseren welk kasteel we
zouden kopen als hij de dertig miljoen zou winnen. En hoe de hofhouding er dan uit zou zien. En nog veel
meer.

Maar al snel stonden we weer met de beide benen op de grond, in de harde realiteit. Geld hebben we
nodig om te leven, en we weten dat het allemaal niet eerlijk is verdeeld. Mensen kunnen in psychische
nood raken door geld. Je zult inderdaad een paar miljoen winnen in een loterij, daar moet je mee om leren
gaan en er zijn mensen op afgeknapt. Sommigen winnen inderdaad hoofdprijzen, anderen moeten naar de
voedselbank. Een harde realiteit anno 2020. En rijkdom heeft niets te maken met geluk, je kunt alles
hebben wat je hartje begeert en toch heel ongelukkig zijn.

Daar ligt onze eerste opdracht als kerk en parochie: zorg hebben voor mensen in gelukkige tijden, maar ook
wanneer ongeluk en moeilijkheden het leven binnenkomen. Verkondigen, laten zien en voelen dat God
houdt van iedere mens. Dat proberen we, binnen en buiten het kerkgebouw, zo goed en zo trouw mogelijk
te doen. Pastores en vele vrijwillig(st)ers, sommigen met een wijding maar allen met veel toewijding.
In dat opzicht zou ik hopen dat we als kerk de Staatsloterij winnen, want al dat parochiewerk kost geld. En
geld geeft, zoals u weet, ook wel eens zorgen. Pastores moeten worden betaald, kosten voor eredienst en
pastoraat en…., we hebben geen paleizen of kastelen, maar wel kerken: Godshuizen. Er is geen bisdom,
gemeente of burgerlijke overheid die ons betaalt, dat moet allemaal opgebracht worden door u en ik,
parochianen.

Daarom wil ik als pastoor ook dit jaar weer een beroep op u doen: een geldelijke bijdrage om dat mooie en
belangrijke pastorale werk te kunnen doen. Maar ook voor het onderhoud van onze kerken, de ziel van een
gemeenschap, een thuis dat voor velen een emotionele betekenis heeft. Weet dat we zorgvuldig omgaan
met alles wat ons wordt geschonken.
Nogmaals hartelijk dank en ik zou zeggen:
Heel graag tot ziens, altijd welkom in dat mooie Huis van God!
Met hartelijke groeten,
pastoor Harrold Zemann

zie ook hieronder in pdf:

Kerkbalans 2020