Koor Panta Rhei bestaat 50 jaar!

Zondag 18 november a.s. wordt een bijzondere viering die in het teken zal staan van het 50-jarig bestaan van het koor Panta Rhei. In de viering zal diaken Rini Bouwman voorgaan.

Het in 1968 in de toenmalige Parochie van de H. Catharina als jongerenkoor opgerichte Panta Rhei heeft nog steeds een zeer gevarieerd repertoire met eigentijdse kerk- en wereldmuziek.

De betekenis van de naam Panta Rhei is:
‘Alles beweegt, is voortdurend aan verandering onderhevig’.

Dit ‘Alles in beweging’ zal als thema centraal staan in de viering, die door Panta Rhei onder leiding van dirigent Ellen Kempers muzikaal wordt ondersteund.
De begeleiding is in handen van pianist-van-het-eerste-uur Jan Pieterse (uit de geloofsgemeenschap van Voorthuizen), samen met Maud Veurtjes, die zo’n 20 jaar geleden instapte.
De viering in onze kerk begint om 11.00 uur.
Panta Rhei nodigt iedereen van harte uit om deze viering bij te wonen.
Na afloop is er uiteraard koffie met voor deze gelegenheid iets lekkers, door de koorleden zelf gebakken.

Namens het bestuur van Panta Rhei,
Alja Knol