Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie Dit najaar start de Kerkelijk instelling Sint Caecilia aartsbisdom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2021 -2022) op verschillende locaties binnen het bisdom Utrecht. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met...
Lees meer

Zingende jeugd is slimmer!!

Zingende jeugd is slimmer! Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren met als thema “Zingende jeugd is slimmer”. Kinderen en jongeren zingen graag,...
Lees meer

Nieuwe maatregelen omtrent kerk open i.v.m. Corona

In pdf: Corona-informatiebrief 4 mei 2021 kerk Corona-informatiebrief 4 mei 2021 Aan: Alle leden van de pastoraatsgroepen Alle leden van de locatieraden Alle parochiële weekend- en uitvaartvoorgangers Alle uitvaartwachten Alle emeriti en assistenten Alle contactpersonen van de koren Alle contactpersonen...
Lees meer

Eucharistieviering zondag 25 april vanuit Zeist 9.30 uur

Link viering Zeist: https://dashboard.dienstmeekijken.nl/stjosephkerkzeist LITURGIE EUCHARISTIEVIERING 25 APRIL 2021 Voorganger: Pastor Johan Rutgers M.m.v. leden Emmauskoor o.l.v. Louise Janssen en Brian Lamb, orgel Openingslied: Christus die verrezen is     GVL 411 Cantores: Christus die verrezen is, doet ons samenkomen; ’t...
Lees meer

Gebed tot de heilige Geest

Gebed tot de heilige Geest.  Kom, heilige Geest en schenk uw levensadem aan deze wereld. Ontsteek uw licht in onze duisternis en blijf ons samenbrengen in gebed. Maak ons geestdriftig en vindingrijk in dienst van de boodschap van Christus. Troost de mensen die...
Lees meer

Online bezinning ‘Op weg naar Pinksteren’

Online bezinning ‘Op weg naar Pinksteren’ Thema: Geestkracht Het is niet makkelijk om je een voorstelling te maken van de heilige Geest. Maar laten we beginnen met te zeggen dat we over de liefde spreken. God is liefde. De heilige...
Lees meer

Eucharistieviering vanuit Zeist 11 april 2021 om 09:30 uur

Link viering Zeist: https://dashboard.dienstmeekijken.nl/stjosephkerkzeist Liturgie van de 2de zondag van Pasen BELOKEN PASEN   11 april 2021 om 09:30 uur Celebrant  : Pastoor Harrold Zemann Zang           : Cantores Orgel         : Brian Lamb Vanaf 14 maart is het weer toegestaan...
Lees meer

Locaties St. Lucas parochie

achterveld Achterveld
barneveld Barneveld / Voorthuizen
3 Ermelo
harderwijk1 Harderwijk
hoevelaken Hoevelaken
leusden Leusden
nijkerk Nijkerk
putten Putten