Vrijwilligerswerk, een roeping?

Vrijwilligerswerk, een roeping? Op 8 mei is het Roepingenzondag. Het thema is ‘Vreugde verbindt’. De Kerk van de toekomst heeft mensen nodig die boodschappers van die vreugde willen zijn. Wereldwijd wordt gebeden voor de roep om religieuzen, diakens of priesters. We...
Lees meer

Nieuwe luisterplaats voor carillonconcerten

Als u op maandag- of vrijdagmiddag in de binnenstad bent, hoort u vast weleens de vrolijke klanken van het carillon. Maar wist u dat de Nijkerkse klokkenspelvereniging (NijKV) jaarlijks ook twee series concerten organiseert? En dat liefhebbers daarbij terecht kunnen...
Lees meer

Maandvieringen weer opgestart

U bent weer van harte uitgenodigd om de maandvieringen bij te wonen. Gelukkig is er een einde gekomen aan alle coronamaatregelen. Dus kunnen we ook in onze geloofsgemeenschap verder gaan met de activiteiten. Hopelijk kunt u ook persoonlijk verder na...
Lees meer

Fietsen met hemelvaart

Net zoals voor de coronapandemie gaan we weer fietsen met parochianen uit Ermelo, Nijkerk en Putten. Wij (Nijkerk) vertrekken om 8.30 uur vanaf St. Jan. Om 11.30 is er een Woord- en Communieviering in de St. Catharinakerk te Nijkerk. Antoinette...
Lees meer

Vacature Functie Bestuurslid Projecten

Functieprofiel Bestuurslid Projecten   De St. Lucasparochie bestaat uit verschillende geloofsgemeenschappen op 8 locaties. Elke locatie heeft een eigen, door vrijwilligers ingevulde, locatieraad, pastoraatsgroep en secretariaat en biedt de parochianen een plek om te geloven, te vieren en te belijden....
Lees meer

Een groet van de aartsbisschop Paastridum 2022

Een groet van de aartsbisschop in pdf: Een groet van de aartsbisschop – Paastriduum 2022    Een groet van de aartsbisschop aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2022 Utrecht, Witte Donderdag – 14...
Lees meer

Bezinning door Rini Bouwman 17 april 2022

KORTE BEZINNING PAASZONDAG; 17 APRIL 2022 Handelingen 10,34a.37-43     Kolossenzen 3,1-4      Johannes 20,1-9 We vieren deze zondag het Hoogfeest van Pasen. We vieren dat onze Heer, Jezus Christus uit de doden is opgestaan. In de eerste lezing, uit de...
Lees meer

Antoinette Bottenberg gaat ons verlaten

Antoinette Bottenberg gaat ons verlaten   In het weekend van 2 en 3 april werd in onze kerken het bericht voorgelezen dat pastoraal werker Antoinette Bottenberg ons per 1 juni a.s. zal gaan verlaten. De reacties in de kerk waren...
Lees meer

Locaties St. Lucas parochie

achterveld Achterveld
barneveld Barneveld / Voorthuizen
3 Ermelo
harderwijk1 Harderwijk
hoevelaken Hoevelaken
leusden Leusden
nijkerk Nijkerk
putten Putten