Maandvieringen weer opgestart

U bent weer van harte uitgenodigd om de maandvieringen bij te wonen.

Gelukkig is er een einde gekomen aan alle coronamaatregelen. Dus kunnen we ook in onze geloofsgemeenschap verder gaan met de activiteiten. Hopelijk kunt u ook persoonlijk verder na die zware coronatijd.
De pastoraatsgroep van onze geloofsgemeenschap wil nu ook doorgaan met de maandviering. Voor velen van u zal die bekend zijn, maar ik vertel hier wat meer over.

Op elke eerste woensdag van de maand hebben we een viering in het St. Jan gehouden. We hebben samen gebeden, onze verhalen gedeeld uit ons dagelijks leven. We hebben gelezen uit de H. Schrift en gingen ter communie. Het is vooral ook een ontmoeting met elkaar.
Met dit stukje willen we u van harte uitnodigen om deze mooie viering met ons mee te doen.

Elke eerste woensdag van de maand. Aanvang 9.30 uur. Na de viering schenken we koffie en thee en is er gelegenheid om gezellig na te zitten.
Pastor Ben Roest zal zich weer graag inzetten om het voor ieder een fijne viering te laten zijn.

Als u wel zou willen komen, maar dat niet op eigen gelegenheid kunt: dan regelen we iets om u te helpen. Van harte!

Namens de pastoraatsgroep.