Mededelingen en altaarlijst 24 en 25 oktober 2020

  • Elke zondag om 9.15u is er hier in de St. Jozefkerk een Eucharistieviering. U bent van harte welkom bij de vieringen. Hiervoor dient u zich vooraf aan te melden bij het secretariaat. Een vriendelijk verzoek om bij het binnen komen en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen.
  • Op maandag 2 november zijn er hier in de kerk 2 Allerzielen vieringen en wel om 15.00 uur en om 19.00 uur. In de week van 26 tot en met 29 oktober kunt u zich voor deze vieringen aanmelden bij het secretariaat aanmelden. Er zijn echter maar een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
  • Op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november, het weekend voor Allerzielen wordt mensen die het kerkhof bij de St. Jozefkerk in Leusden bezoeken, tussen 10-12 uur en tussen 13-15 uur, – buiten – een ‘bakkie troost’ aangeboden. Als u wilt is er gelegenheid voor een gesprekje over wat u bezighoudt of om herinneringen te delen over uw dierbare overledene. Dit is geheel vrijblijvend. Alleen even een kopje koffie/thee en een vuurkorf om u bij op te warmen, kan natuurlijk ook. U bent van harte welkom.
  • De collecte is dit weekend bestemd voor de pastorale zorg in onze eigen Geloofsgemeenschap.


Vieringen

Zaterdag 24 oktober 19.00 uur
Gebedsviering
Voorg.: Ben Piepers
Cantor

Zondag 25 oktober 9.15 uur
Eucharistie
Voorg.: Harrold Zemann
Cantor