Meditatie: GEBED OM DE KOMST VAN DE HEILIGE GEEST

GEBED OM DE KOMST VAN DE HEILIGE GEEST

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen,
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

  1. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden. A. En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden.
God Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen: geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer.

Amen.

GEBED OM DE ZEVEN GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST

O Heer Jezus Christus, die voor uw opstijgen ten hemel beloofd hebt om de Heilige Geest te zenden om Uw werk te voltooien in de zielen van Uw Apostelen en Leerlingen, geef dat U die Heilige Geest verleent aan mij dat Hij in mijn ziel het werk van Uw genade en Uw liefde zal vervolmaken. Verleen mij de Geest van Wijsheid, dat ik de vergankelijke dingen van deze wereld zal verachten en alleen zal streven naar de eeuwige zaken, de Geest van Inzicht om mijn verstand te verlichten met het licht van Uw goddelijke waarheid, de Geest van Raad dat ik altijd de zekerste weg mag kiezen om God te behagen en de hemel te bereiken, de Geest van Sterkte dat ik mijn kruis met U zal dragen en dat ik met moed alle obstakels zal overwinnen die mijn verlossing tegengaan, de Geest van Kennis dat ik God en mijzelf mag kennen en volmaakt mag worden in de wetenschap van de Heiligen, de Geest van Vroomheid dat ik de dienst aan God zoet en beminnelijk mag vinden, en de Geest van Ontzag dat ik vervuld mag worden van een liefhebbende eerbied naar God en beducht mag zijn om Hem te mishagen. Markeer mij, lieve Heer, met het teken van Uw ware leerlingen, en breng mij tot leven in alle dingen met Uw Geest. Amen.