Meedoen en geven

×

Inhoudsopgave

 1. Vrijwilliger worden
 2. MOV
 3. Kerkbalans
 4. Periodiek schenken

Vrijwilliger worden

Het vrijwilligerswerk in de parochie is breed opgezet. Dat betekent dat op alle locaties een groep vrijwilligers actief is in allerlei soorten werk. Dit kan variëren van onderhoud aan gebouwen, de bloemsiergroep, zingen in een van de koren, helpen bij de voorbereiding op de diverse sacramenten, het bezoeken van zieken, het verrichten van administratieve werkzaamheden, tot voorgaan in een woord- en communieviering.

Voor iedereen die actief wil zijn op een van de locaties heeft de parochie een passende plek.

Het bestuur van de St. Lucas parochie is zich er zeer van bewust dat vrijwilligers onmisbaar zijn bij de coördinatie en uitvoering van de vele werkzaamheden. De scholing, begeleiding en coaching van de vele vrijwilligers is dan ook professioneel opgezet. Op alle locaties is een coördinator vrijwilligers actief en binnen het parochiebestuur is iemand aangesteld met vrijwilligers als speciaal aandachtsgebied.

Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk in de Sint Lucas parochie? Meld u dan aan via het parochiesecretariaat. In de meeste kerken van onze parochie ligt een map met vacatures en aanmeldformulieren. Ook als u beschikbaar bent voor een eenmalig project of andere activiteit, komen wij graag in contact met u.

MOV

Missie-, Ontwikkelings- en Vredeswerk vat alle activiteiten en zorgen samen, die onze parochie en zelfs landsgrenzen overstijgen. Elke R.K. parochie is verplicht mee te doen aan een aantal jaarlijks terugkerende acties van bezinning en inzameling.

Zo kennen we allemaal de aandacht voor Memisa (eerste weekend van februari), de vasten-actie (tijd voor Pasen), Miva (laatste zondag van augustus), de Vredesweek (september), Wereldmissiedag (oktober) en Solidaridad (Advent). Het gaat hierbij zeker niet om louter “even de portemonnee trekken”, maar primair om een permanent bewustzijn van de wereldwijde scheve verhoudingen tussen armen en rijken en tal van (acute) noden in onze wereld. Bewustwording, vooral via publicaties in de Lucasbrief en themavieringen, is een belangrijke doelstelling.

Kerkbalans

De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten (zoals de doop), de gemeenschap, het gebouw – ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan Kerkbalans.

Het voortbestaan ervan is niet vanzelfsprekend. Wanneer niet alle parochianen financieel bijdragen kunnen we de jaarlijkse (stijgende) kosten niet meer betalen. Daarom vragen wij u, als lid van onze geloofsgemeenschap: steun de kerk met uw bijdrage aan Kerkbalans, een inzamelingsactie voor onze kerk. Ook al komt u er misschien niet zo vaak, veel mensen blijken toch op die kerk terug te vallen op de scharnierpunten van hun leven: doop, huwelijk en sterven.

We proberen kerk te zijn in onze dorpen en steden, er te zijn voor wie dan ook en op wat voor moment dan ook, maar dat gaat niet als niemand zijn verantwoordelijkheid neemt.

St Lucas Parochie

NL81 RABO 0385 9387 05
R.K. Parochie St. Lucas

Achterveld

NL53 RABO 0300 7028 84
Geloofsgemeenschap Sint Jozef Achterveld

Barneveld/Voorthuizen

NL56 INGB 0000 8472 77
NL39 ABNA 0468 4686 33
St. Catharina Geloofsgemeenschap Barneveld/Voorthuizen

Ermelo

NL80 RABO 0112 0323 54
NL12 INGB 0001 4647 95
NL11 ABNA 0471 5683 84
R.K. Kerk De Goede Herder Ermelo

Harderwijk

NL12 INGB 0002 2065 54
Heilige Catharina Geloofsgemeenschap Harderwijk

Hoevelaken

NL17 RABO 0302 2400 12
NL12 INGB 0001 6677 19
Paulusgeloofsgemeenschap Hoevelaken

Leusden

NL88 RABO 0335 9019 05
St. Jozef Leusden

Nijkerk

NL02 RABO 0347 8022 49
St. Catharina Geloofsgemeenschap Nijkerk

Putten

NL83 RABO 0157 3194 66
Maria Zuivering Geloofsgemeenschap Putten

Periodiek schenken

De mogelijkheid om periodieke giften aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling, zoals een kerkgenootschap) te doen is door de Belastingdienst versoepeld. Tot 1 januari 2014 was dat alleen mogelijk via een notariële akte, maar die voorwaarde is komen te vervallen. Een periodieke gift is altijd volledig aftrekbaar zonder drempel, maar moet wel in een overeenkomst met de ANBI worden vastgelegd.

Volgens de Belastingdienst is uw gift (bijv. uw periodieke bijdrage aan de actie Kerkbalans) een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen (daar leest u hieronder meer over)
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
  • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Deze giften aan de kerk kunt u derhalve als aftrekpost gebruiken bij uw belastingaangifte. Doordat u de schenking of gift kunt aftrekken van de belasting, kunt u uw bijdrage aan onze gemeenschap zelfs verhogen, zonder dat het u netto één euro extra hoeft te kosten!

Voorbeeld: als u een bedrag schenkt van € 100 en uw belastingpercentage is 36,5 %, kost de schenking u netto € 63,50. Uw teruggave van de belasting is dan € 36,50.

Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om dergelijke giften vast te leggen via een invulformulier (Overeenkomst Periodieke gift in geld) dat door de Belastingdienst is samengesteld en via internet gedownload kan worden.

Indien u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid kun u het volgende doen:

  • het door ons al gedeeltelijk ingevulde formulier downloaden, verder in te vullen en naar de pastorie op te sturen.
  • contact met ons op te nemen, zodat wij in onderling overleg de gevraagde formulieren invullen.

Nadat de formulieren zijn ingevuld sturen wij ze op naar het secretariaat van de parochie. Na enige tijd krijgt u dan uw formulier terug.