Meer plaatsen beschikbaar tijdens vieringen

We zijn blij dat het Bisdom heeft aangegeven dat er ruimte is voor versoepelingen. Met ingang van zondag 9 mei mogen er tijdens weekendvieringen 45 parochianen bij een viering aanwezig zijn. Er zijn dus meer plaatsen in de kerk beschikbaar.
Ook nu blijft aanmelden vooraf verplicht. U kunt zich in de week voorafgaand aan de weekendviering, tot en met woensdagavond 18.00 uur aanmelden door een e-mail te sturen naar: reserveringenrknijkerk@gmail.com

Alleen als u geen e-mail hebt dan kunt u op maandag tussen 15.00 en 18.00 uur bellen met Cees van Middelaar, 06-22102210. U ontvangt vrijdag een bericht of u aanwezig kunt zijn. Mochten er voor een viering teveel aanmeldingen zijn, dan krijgen de parochianen die we teleur moeten stellen voorrang bij de volgende viering. Op deze manier willen we iedereen een kans geven regelmatig aanwezig te kunnen zijn.

Hieronder in het Pools:

Szanowny Parafianie

W niedziele w miesiącach maju, czerwcu, lipcu i sierpniu w naszym kościele św. Katarzyny odbywają się Msza Swieta o godzinie 9.15. Dzięki środkom ostroznosci w tych uroczystościach może wziąć udział 30 osób. Noszenie maski na usta podczas Mszy SW. jest obowiązkowe.

Konieczne są rezerwacje na Msze Sw. Możesz zarejestrować się w tygodniu poprzedzającym weekend, do godziny 18:00 w środę wieczorem, wysyłając e-mail na adres: reserveringenrkknijkerk@gmail.com Tylko jeśli nie masz adresu e-mail, możesz zadzwonić do Cees van Middelaar w poniedziałek między 15:00 a 18:00, numer telefonu 06-22102210. W piątek otrzymasz wiadomość, czy możesz w niej uczestniczyć. Jeśli jest zbyt wiele zapisów na uroczystość, parafianie, których musimy zawieść, otrzymają pierwszeństwo podczas następnej Mszy Sw.W ten sposób chcemy dać każdemu szansę na regularną obecność.

Z poważaniem,

Rada Lokalizacji