MIVA-collecte 2021 voor medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia

MIVA-collecte 2021 voor medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia

Op 28 en 29 augustus 2021 vindt de MIVA-collecte plaats. In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er wereldwijd mensen die het als hun bestemming zien om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor het bereikbaar maken van medische zorg in Kenia, in het bijzonder voor een gezondheidscentrum in Kajiado, waar pionier Duncan directeur is. Het is opgezet om kinderen met een handicap te helpen en is inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een school. Ook worden er protheses en andere hulpmiddelen gemaakt. Duncan heeft een bestemming: “Ik wil de capaciteit van het centrum de komende twee jaar verdubbelen, zodat we nog meer mensen kunnen helpen. Een auto is daarbij onmisbaar. Specialisten gaan langs bij ouders, op zoek naar kinderen die er baat bij hebben als ze worden opgenomen in het centrum. Wij willen niet alleen het kind helpen, maar ook de ouders. Zorgen dat ze een inkomen hebben, zodat het kind thuis een goede plek heeft als het geholpen is in het centrum”.

Wereldwijd worden vervoers- en communicatiemiddelen van MIVA ingezet om mensen te beschermen tegen het COVID-19 virus. De meest kwetsbare mensen worden het hardst getroffen, in Nederland, maar zeker ook in ontwikkelingslanden. Ook daar gelden maatregelen en kunnen pioniers hun werk niet doen zoals zij zouden willen.

Samen kunnen we zorgen voor een auto voor Duncan. Een auto die bestand is tegen slechte wegen in een ruig gebied.  U kunt MIVA ondersteunen met een donatie op rekeningnummer NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA te ‘s-Hertogenbosch.

MOV, Bernard Neijzen