Naar Lourdes in 2019 en u kunt mee!

Met de mooie St. Lucasdag nog op mijn netvlies waar we ook hebben kunnen luisteren naar de inspirerende woorden van diaken Marc Brinkhuis over pelgrimeren, mag ik u hierbij van harte uitnodigen om met ons mee te gaan naar Lourdes.

Een plek waar je je thuis kunt voelen, een plek waar de hemel de aarde raakt. U mag dat gaan beleven onder begeleiding van onze bedevaartpastor Fred Kok en eigen reisleiding. We reizen met de bus met vertrek medio eind augustus begin september 2019.

Houd de Lucasbrief in de gaten voor de verdere details, dit betreft een vooraankondiging.

Opgave bij Lidy Sprik uw contactpersoon van Harderwijk

Hartelijke groet namens onze werkgroep

W. van de Brug
St. Lucasreizen