Nieuwe Corona maatregelen 9 juni 2021

In pdf: Corona-informatiebrief 9 juni 2021

Beste medeparochianen,

Wederom goed nieuws! Met ingang van 5 juni jl. hebben ook de bisschoppen een aantal versoepelingen doorgevoerd.

Maximum aantal aanwezigen bij vieringen verhoogd

Met ingang van 12 juni 2021 mogen maximaal 50 aanwezigen een viering bijwonen (of lager, bij een lagere max. capaciteit).

Voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen geldt dat nu maximaal 15% van het aantal zitplaatsen kan worden benut (dit was 10%).

De overige maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje, ventileren, 1,5 m. én reserveren blijven van kracht (zie hiervoor de corona-informatiebrief van 3 maart 2021).

Let op: deze verruiming is alléén van toepassing op de weekend- en doordeweekse liturgie, doop- en huwelijksvieringen. Bij uitvaarten blijft gelden: de maximale capaciteit op 1.5 m (conform eerder gemaakte afspraken!).

Vieringen mogen alleen plaatsvinden in de kerken, niet in de parochiecentra.

De 15%-regel is van toepassing op de volgende locaties:

Locatie Aantal   reguliere zitplaatsen      Max. aantal aanwezigen

Achterveld         500                                        75

Barneveld           350                                        53

Leusden              350                                        53

Nijkerk                450                                        68

Zeist                     463                                        69

Samengevat:

Soort viering                                                                                                                   Aantal personen

Reguliere vieringen weekend + doordeweeks +

dopen en huwelijken →                                                             Minder dan 300 zitplaatsen: max. 50 personen (of lager bij een lagere max. capaciteit) → Meer dan 300 zitplaatsen: 15%

Uitvaarten →                                                                                   Max. capaciteit van ónze kerkgebouwen op 1.5 m.

Processies en openluchtvieringen

Bij het houden van een processie of een openluchtviering, wordt

de regelgeving van de lokale overheid gevolgd. Geadviseerd wordt om hierover van tevoren contact

op te nemen met de plaatselijke overheid. De algemene plaatselijke verordening van de gemeente is

hierin leidend.

Hoera! Kinderkoren mogen weer zingen, overige koren nog heel even geduld

Onze kinderkoren mogen weer zingen, er geldt geen limiet meer in het aantal zangers. Onze overige

koren moeten nog heel even geduld hebben. De huidige maatregelen blijven voor hen van kracht:

maximaal 3 zangers, 1 dirigent, 1 muzikant. We wachten, net als jullie, op nieuwe versoepelingen van

het bisdom.

Alle werkgroepen mogen binnen samenkomen

Vanaf woensdag 9 juni mogen alle werkgroepen weer samenkomen op 1.5 m. volgens het protocol

parochiecentra (juli 2020).

Een samenvatting hiervan kan je lezen in de corona-informatiebrief van 21 mei 2021. Bij

kinderwoorddiensten houden ouders en kinderen en ouders onderling 1,5 m. afstand. Kinderen

hoeven onderling geen 1.5 m. afstand te houden. Parochiecentra zijn nog niet open voor koffie-

uurtje, inloopactiviteiten en gezamenlijke maaltijden.

Ook mogen er nog géén koorrepetities of cantorrepetities in de parochiecentra gehouden worden.

Cantores die het komende weekend aan de beurt zijn, repeteren in de kerk.

Buiten kan er weer koffie worden gedronken

Koffiedrinken na de viering kan weer, maar de volgende uitgangspunten vinden we van belang:

  • Organiseer het koffiedrinken alleen buiten. Het risico om dit binnen te doen is nog te groot:

parochiecentra hebben veelal lage plafonds, onvoldoende circulatie en luchtzuivering.

  • Om opstoppingen te voorkomen adviseren wij om dit in buffetvorm te doen: één tafel waarop de

ingeschonken koffie/thee klaarstaat, een tweede tafel met alle toebehoren.

  • Koffie/thee wordt geserveerd in papieren wegwerpbekertjes en er worden houten roerstaafjes

gebruikt. Suiker, melk en koekjes zijn per portie voorverpakt.

Bij vragen, neem dan gerust contact op met Maico Kramer, m.kramer132@chello.nl.

Op de goede weg….

Het mooie weer van de laatste week, maar ook de versoepelingen die op allerlei

terreinen plaatsvinden, doen de mensen goed. Dat merken we aan alle kanten. De wereld gaat weer

open na een flinke crisis. Ook de Rk bisschoppen en daarmee de parochies blijven in dat opzicht niet

stilstaan, maar blijven wel voorzichtig. Mensen verlangen er terecht naar om elkaar weer te zien en

te ontmoeten, en willen samen het liefst zo snel mogelijk het ‘gewone’ leven weer oppakken. Over

de snelheid van de versoepelingen zijn de meningen heel divers, en dat is ook goed. We hopen dat u

begrip hebt voor de stappen die wij wel of (nog) niet (kunnen) zetten. We zijn met elkaar op de

goede weg, en er is vanuit de besturen en het pastoraal team heel veel waardering voor de wijze

waarop u in het afgelopen anderhalf jaar hebt meegewerkt aan de coronamaatregelen. Wij wensen u

allen heel veel sterkte en volharding en heel graag tot ziens!

Met hartelijke groet, namens pastoraal team en parochiebesturen Sint Maarten en Sint Lucas,

pastoor Harrold Zemann